Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny głównych czynników wpływających na proces kontroli łączników gwintowych.
 • Poznanie metod prowadzenia analiz systemów pomiarowych i statystycznej kontroli w procesie połączeń gwintowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

 • Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych; zagadnienia z zakresu inżynierii materiałowej i trybologii w połączeniach gwintowych.
 • Moment dynamiczny a moment statyczny.
 • Podział narzędzi dynamometrycznych ze względu na dokładność dokręcania i możliwość zaprojektowania danej strategii dokręcania.
 • Ocena dokładności narzędzi dynamometrycznych – które normy i metody są optymalne w stosunku do konkretnego (ręcznego, pneumatycznego czy elektrycznego) narzędzia dokręcającego.
 • Szacowanie i sposoby eliminacji zjawiska relaksacji naprężeń w połączeniach gwintowych.
 • Projektowanie metod analizy systemów pomiarowych (MSA) oraz statystycznej kontroli procesu (SPC) momentów dokręconych łączników gwintowych.
 • Badanie błędu systematycznego i liniowości dla ręcznego narzędzia dynamometrycznego typu 1 z wyświetlaczem elektronicznym.
 • Część warsztatowa z zakresu MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) dla procesu połączeń gwintowych.
  • Wykonanie analizy ANOVA Nested (zagnieżdżona analiza wariancji) dla pomiarów niepowtarzalnych.
  • Wykorzystanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 (z elektronicznym wyświetlaczem) i typu 2 (tzw. klik), elektroniczne wzorce momentu, symulator złącza. Uczestnicy wykonywać będą pomiary do celów MSA i SPC.
  • Opracowanie kart kontrolnych i planów kontroli momentów dokręcania.
  • Analiza zdolności i wydajności procesów na podstawie pomiarów momentów dokręconych śrub i nakrętek.
  • Wskazanie metod obliczania zakresu pola tolerancji dla statycznego momentu kontrolnego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników działów inżynierii produkcji, jakości, montażu.
 • Osób odpowiedzialnych za jakość procesu kontroli łączników gwintowych.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.

Połączenia gwintowe – uczestnik nauczy się

 • Wykorzystywania podstawowych i średnio zaawansowanych narzędzi wnioskowania statystycznego wykorzystywanych w kontroli jakości połączeń gwintowych.
 • Przeprowadzenia analizy systemu pomiarowego dla pomiarów niepowtarzalnych – pomiar momentu na złączu śrubowym.
 • Praktycznego wykorzystywania metody MSA (analiza systemu pomiarowego) i SPC (statystyczne sterowanie procesem) od strony rachunkowej i interpretacyjnej dla procesów połączeń gwintowych.
 • Wykonywania analiz w celu określenia zakresu tolerancji dla momentu kontrolnego.
 • „Szukania” przyczyn spadku momentu po dokręceniu śruby lub nakrętki (relaksacja naprężeń w połączeniu gwintowym).

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności