Połączenia gwintowe: ISO 5393:2017(E) – wzorcowanie narzędzi dokręcających metodą testu wydajności

Połączenia gwintowe: ISO 5393:2017(E) – wzorcowanie narzędzi dokręcających metodą testu wydajności

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowy cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania metodą testu wydajności rotacyjnych narzędzi dokręcających z momentem przyłożonym w sposób ciągły zgodnie z najnowszą wersją normy ISO 5393:2017(E).

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatu.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

 • Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania zgodnie z normą ISO 5393:2017(E).
 • Zasady i warunki testów wydajnościowych.
 • Przykłady typowych instalacji testowych do narzędzi o napędzie pneumatycznym, elektrycznym i hydraulicznym.
 • Warunki fizyczne elementów złącza testowego.
 • Podział testu ze względu na typ złącza testowego H i L.
 • Analiza liniowości krzywej dokręcania.
 • Definicje i wzory matematyczne przedstawione w normie ISO 5393:2017(E).
 • Szacowanie wartości średniego przesunięcia i łącznego rozrzutu momentu dokręcania, jako procent łącznego średniego momentu dokręcania, czyli wartości decydujących o jakości narzędzia dokręcającego.
 • Omówienie kryteriów akceptacji narzędzia.
 • Szacowanie łącznej precyzji wbudowanych układów pomiaru momentu dokręcania.
 • Raport z badania.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 • Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory wykorzystane mogą być w celu prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z ISO 5393:2017(E) w przedsiębiorstwie.
 • Po części teoretycznej szkolenia prowadzony będzie warsztat praktyczny, podczas którego testom wydajnościowym poddane zostanie narzędzie dynamometryczne.
 • Uczestnicy szkolenia wykonają pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów, dokonają analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z ISO 5393:2017(E).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się kalibracją (wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów / Technologów / Techników Utrzymania Ruchu, Laboratorium, Jakości, Produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Połączenia gwintowe – uczestnik nauczy się:

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą ISO 5393:2017(E).
 • Wykonywania obliczeń zgodnie z przedstawionymi na szkoleniu wzorami matematycznymi w programie MS Excel.
 • Analizowania i interpretowania danych pochodzących z analizy.
 • Wyciągnięcie wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności