Połączenia gwintowe: SPC – statystyczne sterowanie procesem kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe: SPC – statystyczne sterowanie procesem kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Połączenia gwintowepodstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie praktycznego stosowania SPC w odniesieniu do procesu kontroli łączników gwintowych.
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji danych numerycznych z pomiarów dokręcenia śrub i nakrętek.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintoweprogram szkolenia

 • Znaczenie metod statystycznych (SPC) w systemie zarządzania jakością, kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016 oraz ISO 9001:2015.
 • Definicja procesu, zmienna losowa a zmienna specjalna, proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Statystyczny opis danych – miary:
  • Położenia rozkładu: średnia arytmetyczna, mediana.
  • Rozrzutu: rozstęp, odchylenie standardowe, wariancja.
  • Symetrii rozkładu: klasyczny współczynnik skośności.
  • Spłaszczenia rozkładu danych: kurtoza.
 • Graficzna prezentacja danych pomiarowych (moment dynamiczny i statyczny, kąt dokręcania):
  • Histogram.
  • Wykres liniowy.
  • Graficzny test normalności rozkładu.

Analiza procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym:

 • Rozkład normalny (Gaussa) – ocena próbki pomiarów momentu statycznego z wykorzystaniem testu normalności rozkładu danych.
 • Test identyfikacji pomiarów odstających (ang. outlier test).
 • Karty kontrolne Shewharta. Badanie stabilności pomiarów momentu statycznego:
  • Wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu Xi-MR.
  • Wartości średniej i rozstępu Xbar-R.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu kontroli śrub i nakrętek dla danych zgodnych z rozkładem normalnym. Klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji pomiarów momentu statycznego poza granicami pola tolerancji (LSL i USL).

Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym:

 • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny na bazie wartości momentu dynamicznego oraz wartości finalnego kąta dokręcania: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
 • Karta kontrolna dla danych asymetrycznych.
 • Obliczanie wskaźników procesu Pp, Ppk:
  • Metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
  • Poprzez dopasowanie innego niż normalny teoretycznego rozkładu zmiennej typu ciągłego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcji i kontroli jakości dokręcania łączników gwintowych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego i SPC.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację operacji dokręcania i kontroli śrub i nakrętek.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych SPC w procesach dokręcania i kontroli łączników gwintowych.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych SPC w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość dokręcania i kontroli.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności