Publikacje naukowe

W tej części przedstawiamy Państwu publikacje naukowe dotyczące zagadnień z zakresu procesu rozwiązywania problemów, analiz z wykorzystaniem metod statystycznych i tematów związanych z procesami technologicznymi.

Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie – tom 34 / zeszyt 65 / 2017, poz. 14. Rafał Popiel, Grzegorz Dziatkiewicz:

Modelowanie empiryczne i statystyczne sterowanie procesem montażu połączeń gwintowych z uwzględnieniem efektu bruzdowania

.

Studencka Konferencji Naukowej „METODY KOMPUTEROWE – 2020” Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej:

OCENA ZMIANY JAKOŚCI PROCESU MONTAŻU POŁĄCZENIA
GWINTOWEGO ZA POMOCĄ MODELU REGRESYJNEGO
ZE ZMIENNĄ FIKCYJNĄ

str. 113-116

http://dydaktyka.polsl.pl/kwmimkm/KN/MK_2020_proceedings.pdf

.

Czasopismo: Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 2016 | Vol. 83, nr 7 | 308–313. Tracz P., Wacławiak K.:

Wpływ topologii profili elektrod zbiorczych elektrofiltru na drgania własne i wymuszone

.

Czasopismo: Energetyka 2017 | nr 10 | 660–663. Energetyka 2017 | nr 10 | 660—663. Tracz, P. , Wacławiak, K. , Sokołowski, P.:

Analiza dynamiczna i kinematyczna wybranych cech konstrukcyjnych mechanizmów udarowych stosowanych w elektrofiltrach przemysłowych