Publikacje naukowe

W tej części przedstawiamy publikacje naukowe dotyczące zagadnień z zakresu procesu rozwiązywania problemów, analiz z wykorzystaniem metod statystycznych i tematów związanych z procesami technologicznymi.

Czasopismo: Modelowanie Inżynierskie – tom 34 / zeszyt 65 / 2017, poz. 14. Rafał Popiel, Grzegorz Dziatkiewicz:

Modelowanie empiryczne i statystyczne sterowanie procesem montażu połączeń gwintowych z uwzględnieniem efektu bruzdowania

.

Studencka Konferencja Naukowa „METODY KOMPUTEROWE – 2020” Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej:

OCENA ZMIANY JAKOŚCI PROCESU MONTAŻU POŁĄCZENIA
GWINTOWEGO ZA POMOCĄ MODELU REGRESYJNEGO
ZE ZMIENNĄ FIKCYJNĄ

mgr inż. Rafał Popiel
Inżynieria Mechaniczna, semestr IV, 3 stopień
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Prof. PŚ

str. 113-116

.

Czasopismo: Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 2016 | Vol. 83, nr 7 | 308–313. Tracz P., Wacławiak K.:

Wpływ topologii profili elektrod zbiorczych elektrofiltru na drgania własne i wymuszone

.

Czasopismo: Energetyka 2017 | nr 10 | 660–663. Energetyka 2017 | nr 10 | 660—663. Tracz, P. , Wacławiak, K. , Sokołowski, P.:

Analiza dynamiczna i kinematyczna wybranych cech konstrukcyjnych mechanizmów udarowych stosowanych w elektrofiltrach przemysłowych

Studencka Konferencja Naukowa „METODY KOMPUTEROWE – 2021” Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej:

ZASTOSOWANIE KRYTERIUM AIC DO IDENTYFIKACJI
UPLASTYCZNIAJĄCEGO MOMENTU DOKRĘCANIA
W POŁĄCZENIACH GWINTOWYCH

mgr inż. Rafał Popiel
Inżynieria Mechaniczna, semestr IV, 3 stopień
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Prof. PŚ

str. 109-112

Studencka Konferencja Naukowa „METODY KOMPUTEROWE – 2022” Katedry Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej:

STATYSTYCZNA OCENA JAKOŚCI OPERACJI DOKRĘCANIA
POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH WIELOWRZECIONOWYMI
WKRĘTARKAMI ELEKTRYCZNYMI

mgr inż. Rafał Popiel
Inżynieria Mechaniczna, semestr IV, 3 stopień
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, Prof. PŚ

str. 129-132

Evolutionary Optimizing Process Parameters in the Induction Hardening of Rack Bar by Response Surface Methodology and Desirability Function Approach under Industrial Conditions.

https://www.mdpi.com/1996-1944/16/17/5791

https://www.mdpi.com/1996-1944/16/17/5791/pdf