Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Problem solving

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Problem solvingpodstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA.
 • Nabycie umiejętności korzystania z 7 narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów przemysłowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Problem solvingprogram szkolenia

 • Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością. Znajomość filozofii PDCA.

Klasyczne narzędzia jakości:

 1. Arkusz kontrolny (zbierania i stratyfikacji danych).
 2. Histogram – diagram słupkowy, przedstawiający częstość występowania wartości zmiennej losowej w określonym przedziale klasowym.
 3. Karta kontrolna (Xi-MR) stosowana w celu statystycznego sterowania procesem i analizy stabilności procesu.
 4. Wykres Pareto – Lorenza służący klasyfikacji problemów.
 5. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy).
 6. Diagram zależności (diagram korelacji) wykorzystywany w celu wykrycia powiązań przyczynowo – skutkowych pomiędzy zmiennymi X i Y. 
 7. Diagram przepływu procesu (schemat blokowy, mapa procesu) przedstawiający strukturę procesu, występujące zależności pomiędzy jego składowymi, słabe i mocne strony procesu.

Analizy i obliczenia prowadzimy na przykładach praktycznych (opisach sytuacji) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz opcjonalnie programu analizy statystycznej Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do analizy danych w przedsiębiorstwie Klienta.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zarządzania jakością i rozwiązywania problemów.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, Technologów, Brygadzistów, Mistrzów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.

Problem solvinguczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod służących do poprawy jakości w przedsiębiorstwie.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.
 • Szukania przyczyn źródłowych i rozwiązań prostszych problemów, które można rozwiązać w krótkim czasie, bez nakładu zaawansowanych technik matematycznych i statystycznych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności