Kategoria: Szkolenia ON-LINE

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom rozszerzony – cz. 2 (ON-LINE).

Terminy:  18.06.2021 (Piątek) Godzina: 8.30 – 15.30. Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto. Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy. PROGRAM SZKOLENIA: D2 – ilościowe (liczbowe) opisanie problemu Ilościowy opis procesu z wykorzystaniem histogramu. Analiza rozkładu danych: graficzny i analityczny test normalności rozkładu. Analiza stabilności procesu:…
Read more

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom podstawowy – cz. 1 (ON-LINE).

Terminy:  04.06.2021 (Piątek) Godzina: 8.30 – 15.30. Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto. Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy. PROGRAM SZKOLENIA: Dlaczego 8D? Czy problemy to możliwości rozwoju? Co łączy 8D z cyklem Deminga PDCA? D0 – przygotowanie do rozpoczęcia procesu 8D Identyfikacja problemu powodującego obniżenie…
Read more

Narzędzia Jakości – Quality Tools (ON-LINE)

Terminy:  16.07.2021 (Piątek) Godzina: 9.00 – 15.00. Cena szkolenia 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto. Zakres szkolenia: Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością. Znajomość filozofii PDCA. Główne założenia TQM. Tradycyjne narzędzia jakości: Arkusz kontrolny (zbierania danych) – podstawy stratyfikacji danych. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy). Histogram. Diagram zależności (diagram…
Read more

MSA – analiza systemów pomiarowych (ON-LINE)

Terminy:  30.07.2021 (Piątek) PROGRAM SZKOLENIA: Moduł 1: Badanie rozdzielczości, poprawności i precyzji narzędzi pomiarowych. Godzina: 8.30 – 11.30. Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto. Zakres szkolenia: Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): MSA a SPC – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia statystycznego sterowania procesem. MSA…
Read more

MS Excel w zastosowaniu Inżynierskim z wykorzystaniem dodatku Analysis ToolPak (ON-LINE)

Terminy:  06.08.2021 (Piątek) PROGRAM SZKOLENIA: Moduł 1: Podstawowe testy parametryczne wykorzystywane w praktyce przemysłowej. Godzina: 8.30 – 11.30. Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto. Zakres szkolenia: Wnioskowanie statystyczne – na czym to polega? Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej. Test F z dwiema próbami dla wariancji. Test t: dla par skojarzonych z dwiema…
Read more

MiniTab – podstawy analizy danych (ON-LINE)

Terminy:  23.07.2021 (Piątek) PROGRAM SZKOLENIA: Moduł 1: Graficzna prezentacja danych. Godzina: 8.45 – 11.30. Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto. Zakres szkolenia: Budowanie i interpretacja najczęściej wykorzystywanych wykresów w praktyce przemysłowej: Liniowy (time series plot). Kolumnowy (bar chart). Wartości indywidualnej pomiaru (individual value plot). Kołowy (pie chart). Histogram. Pudełkowy (box-plot). Przedziałowy (interval plot).…
Read more

Statystyczne Sterowanie Procesem (ON-LINE)

Terminy:  27.05.2021 (Piątek) PROGRAM SZKOLENIA: Moduł 1: Analiza struktury danych. Godzina: 8.30 – 10.30. Cena modułu 160,00 zł netto / 196,80 zł brutto. Zakres szkolenia: Podstawy statystycznej analizy danych: Definicja procesu. Zmienna losowa a zmienna specjalna. Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną. Podstawowe miary opisu danych: Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana. Miary rozrzutu:…
Read more