Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin lub 3 dni / 21 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych.
 • Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.
 • Wskazanie metod i technik rozwiązywania problemów produkcyjnych związanych z operacją dokręcania łączników gwintowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje):

 • Wytrzymałość materiałów na rozciąganie.
 • Granica sprężystości / granica plastyczności.
 • Prawo Hooke’a.
 • Odkształcenie, jako miara deformacji ciała poddanego siłom zewnętrznym (sprężyste i plastyczne).
 • Wytrzymałość śrub określana klasą własności mechanicznych.
 • Przelicznik wartości właściwości mechanicznych śrub: twardość / wytrzymałość.

Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia gwintowego:

 • Podział ze względu na zarys gwintu.
 • Średnica podziałowa gwintu.
 • Nominalna średnica wewnętrzna.
 • Średnica rdzenia śruby.
 • Średnia średnica powierzchni oporowej.
 • Skok gwintu.

Obliczeniowe wyznaczenie wartości optymalnego momentu dokręcania Nm:

 • Wzór Kellermanna i Kleina na moment obrotowy napinający.
 • Metoda obliczania wartości współczynnika tarcia.
 • Obliczenie naprężenia działającego na rdzeń śruby.
 • Empiryczne metody wyznaczania początku plastyczności połączenia gwintowego w celu oszacowania optymalnego momentu dokręcania.

Trybologia czyli nauka o tarciu:

 • Tarcie, podział tarcia ze względu na lokalizację i ruch.
 • Prawo tarcia.
 • Współczynnik tarcia, jako parametr mający istotny wpływ na jakość dokręcania oraz dobór optymalnej wartości momentu dokręcenia.
 • Omówienie głównych czynników mających istotny wpływ na wartość współczynnika tarcia.
 • Podział tarcia na tarcie statyczne i kinetyczne.
 • Przedstawienie teorii Bowdena i Tabora dla metali opartej na modelu ścinania szczepień adhezyjnych.

Strategie dokręcania łączników gwintowych:

 • Na określony moment lub kąt dokręcania.
 • Dokręcanie jedno i wielokrokowe.
 • Wykorzystanie tzw. kąta fazy wstępnej (ang. rundown angle) do wspomagania jakości dokręcenia.

Podstawy planowania eksperymentów DoE (Design of Experiments) z wykorzystaniem danych generowanych przez elektryczne narzędzia dokręcające:

 • Plany pełno czynnikowe (ang. Full Factorial).
 • Budowa tzw. krzywej dokręcania.
 • Policzenie pola powierzchni pod krzywą dokręcania z wykorzystaniem całkowania numerycznego – sposób pozyskania informacji o jakości połączenia.
 • Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca – X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).

Szkolenie prowadzone może być z użyciem programu MS Excel lub MS Excel i MiniTab.

Sugerowane jest dodanie trzeciego dnia praktycznych warsztatów z wykorzystaniem narzędzi montażowych Klienta.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe – uczestnik nauczy się

 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Rozwiązywania problemów jakości dokręcania.
 • „Szukania” przyczyn zrywania śrub podczas dokręcania.
 • „Szukania” przyczyn samoistnego odkręcania się śrub po dokręceniu.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności