MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Przekazanie informacji czym jest proces, jakie są jego rodzaje oraz sposobów pomiaru jego jakości.
 • Zdobycie umiejętności strategicznego i taktycznego monitorowania celów przedsiębiorstwa.
 • Nabycie wiedzy na temat kluczowych wskaźników związanych z procesem przemysłowym, które warto wdrożyć do okresowej analizy.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

Moduł 1 – proces:

 • Czym jest proces? Definicja.
 • Rodzaje procesów.
 • Identyfikacja procesów, procesy kluczowe i pomocnicze.
 • Cechy procesu: sprawność, efektywność, jakość.
 • Podejście procesowe.
 • Narzędzia Lean – prezentacja narzędzi modelowania i zarządzania procesami.
 • Klient – wewnętrzny i zewnętrzny.
 • Narzędzie do opisu procesu – diagram SIPOC.

Moduł 2 – wskaźniki:

 • Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators).
 • Cel wykorzystania wskaźników.
 • Zasady projektowania wskaźników.
 • Wskaźniki RI / PI.
 • Korzyści z wykorzystania wskaźników.
 • Wdrażanie i prezentacja wskaźników.
 • Aktualizacja i raportowanie KPI.
 • Kategorie i obszary monitorowania.
 • Rodzaje wskaźników:
  • OEE – wskaźnik całkowitej efektywności wyposażenia.
  • MTTR – średni czas naprawy.
  • MTTF – średni czas do wystąpienia usterki.
  • MTBF – czas pomiędzy awariami.
  • Cm, Cmk – ocena zdolności maszyny.
  • Cg i Cgk – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności.
  • Total Gage R&R, czyli wskaźnik zmienności systemu pomiarowego.
  • Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – analiza zdolności i wydajności procesów dla danych zgodnych z rozkładem normalnym.
  • Pp, Ppk – analiza wydajności procesów dla rozkładów asymetrycznych.
  • PPM – liczba części wadliwych na milion wyprodukowanych.
  • % wad – frakcja wyrobów wadliwych.
 • Prezentacja wskaźników z wykorzystaniem wykresów:
  • Kołowego.
  • Kolumnowego.
  • Liniowego.
  • Skrzynka – wąsy.
  • Karty p.

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej.

Ten sposób prowadzenia szkolenia SPC, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zarzadzania procesem.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman.
 • Certyfikowanych Green Beltów metody Lean Six Sigma.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel do potrzeb prowadzenia analiz związanych ze wskaźnikami wykorzystywanymi w zarządzaniu procesami.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu zarządzania procesem.
 • Graficznej prezentacji danych, a także metod interpretacji tych grafik.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności