Zmiany w funkcjonowaniu działów HR i ryzyka dla pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance w przepisach polskich 

Zmiany w funkcjonowaniu działów HR i ryzyka dla pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance w przepisach polskich 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 4 lub 6 godzin

Podstawowe cele szkolenia:

 • Zapoznanie z nowymi uprawnieniami pracowniczymi oraz ryzykami pracodawcy, a także rozwiązaniami na gruncie przepisów unijnych polskich.
 • Wskazanie sposobów możliwych reakcji na żądania pracowników w oparciu o nowo przyznane uprawnienia w wyniku wdrożenia dyrektywy.

Forma szkolenia:

Szkolnie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. 

Program szkolenia:

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE:

 • założenia,  
 • zakres zastosowania,   
 • nowe rozwiązania,
 • ochrona przed zwolnieniem i whistleblowing.

2. Projektowane zmiany Kodeksu pracy:

 • Omówienie nowych instytucji i rozwiązań.
 • Zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów.
 • Wskazanie na nowe rozwiązania związane z ochroną pracowników oraz wprowadzeniem minimalnej kwoty odszkodowań na rzecz pracowników.

3. Ocena potencjalnych skutków nowych regulacji w praktyce pracodawców.

Profil uczestników: 

 • Manager’owie/kierownicy działów HR.
 • Personel działów HR.
 • Kadra zarządzająca.

Uczestnik nauczy się: 

 • Oceny zastosowania danego rozwiązania do przypadku konkretnego pracownika oraz ewentualnych sposobów ochrony interesów pracodawcy.
 • Procedur związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych.

Usługa realizowana przez ekspertów KDS Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych www.kdskancelaria.pl 

Inne proponowane szkolenie: Możliwości weryfikacji rzetelności kontrahenta oraz prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań