Połączenia gwintowe: testy zdolności dla elektrycznych narzędzi dokręcających zgodnie z normą VDI 2645-2

Połączenia gwintowe: testy zdolności dla elektrycznych narzędzi dokręcających zgodnie z normą VDI 2645-2

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowy cel szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania (kalibracji) elektrycznych wkrętarek dynamometrycznych zgodnie z normą VDI 2645-2.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatu.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

Podstawowe informacje z zakresu procesu połączeń gwintowych:

 • Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania.
 • Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania – omówienia czynników mechanicznych, geometrycznych i trybologicznych.
 • Rodzaje połączeń gwintowych ze względu na dokładność dokręcania.
 • Główne strategie dokręcania i ich wpływ na kalibrację rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
  • Na określony moment i kąt dokręcania (tzw. strategia momentowa i kątowa).
  • Dokręcanie jedno i wielostopniowe (krokowe).
 • Definicje i terminy stosowane w procesie połączeń gwintowych.

Prowadzenie badań kalibracji zgodnie z normą VDI 2645-2:

 • MCT (Machine Capability Test – Test Zdolności Maszyny) – metodyczne i strukturalne testowanie maszyny w warunkach zgodności z określonymi limitami cechy jakościowej:
  • Tool – based MCT w warunkach laboratoryjnych.
  • Position – based MCT, czyli wartości momentu dokręcania w procesie.
 • Definicja złącza twardego (H) i miękkiego (L).
 • Rodzaje symulatorów złącz gwintowych wykorzystywanych w procesie kalibracji wkrętarek elektrycznych.
 • Wykonanie testów statystycznych w celu oceny jakości danych z pomiarów:
  • Normalności rozkładu (ang. normality test)
  • Dla obserwacji odstających (ang. outliers).
  • Losowości próby (ang. run test).
 • Ocena zdolności narzędzia dokręcającego dla danych zgodnych z rozkładem normalnym i niezgodnych z rozkładem normalnym.
 • Wyznaczenie wartości krytycznych dla wskaźników Cm i Cmk w zależności od liczności próby losowej.

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej MiniTab.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się kalibracją (wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Połączenia gwintowe – uczestnik nauczy się

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą VDI 2645-2.
 • Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab.
 • Wyciągania wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności