Inżynier Procesu

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 21 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem.
 • Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i usługowymi w przedsiębiorstwie.
 • Właściwego organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych.
 • Zdobycie wiedzy na temat metod i technik rozwiązywania procesów produkcyjnych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta, przez co już podczas szkolenia wykonane zostaną zadania analizujące i optymalizujące jego proces.

Program szkolenia

Moduł I: Prezentacja stanowiska i podstawowe cele. Podstawowe narzędzia zarządzania procesem w pracy Inżyniera Procesu

 • Opis i podstawowe cele stanowiska Inżynier Procesu.
 • Umiejętności twarde i miękkie Inżyniera Procesu.
 • W jaki sposób rozwiązywać problemy personalne.
 • Mentoring Inżyniera Procesu w stosunku do pracowników produkcji.
 • PDCA w pracy Inżyniera Procesu.
 • Diagram procesu – schemat blokowy.
 • SIPOC – narzędzie do zebrania danych o procesie.
 • Diagram żółwia – narzędzie do opisu procesu.
 • Standaryzacja pracy.
 • Zasady projektowania stanowiska pracy.
 • Diagram Spaghetti.
 • Czas cyklu / czas taktu.
 • Andon – narzędzie do sygnalizowania problemów w procesie.
 • 5S – narzędzie angażujące pracowników do ciągłego doskonalenia.
 • System ssący:
  • JiT – Just in Time (Dokładnie na czas)  – technika redukująca koszty składowania materiałów.
  • Kanban – narzędzie ułatwiające utrzymania optymalnego stanu zapasów.
  • Supermarket – narzędzie w ramach systemu ssącego.
  • FIFO – „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” – technika zarządzania materiałami w procesie produkcyjnym.

 

Moduł II: Umiejętności analityczne Inżyniera Procesu w kontekście analizy jakości procesu produkcyjnego

 • Analiza opisowa podstawowych miar jakości procesu produkcyjnego.
 • Graficzny test normalności rozkładu danych (pomiarów) z procesu produkcyjnego.
 • Badanie stabilności procesu – karta I-MR.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu, klasyczne wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk dla ograniczenia jednostronnego i dwustronnego.
 • Ocena zdolności maszyny – wskaźniki Cm, Cmk, MC.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa, frakcji realizacji poza granicami specyfikacji z wykorzystaniem wbudowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 • Graficzna prezentacja danych pomiarowych z procesu produkcyjnego. Budowa i interpretacja wykresów:

 1. Histogram.
 2. Skrzynka-wąsy (ang. Box-Plot).
 3. Kolumnowy.
 4. Kołowy.
 5. Liniowy.

Moduł III: Podstawy rozwiązywania problemów produkcyjnych

 • Wprowadzenie do PDCA.
 • Formularz rozwiązywania problemów A3.
 • Raport 8D – konstrukcja raportu, przedstawienie narzędzi stosowanych w poszczególnych krokach (D) raportu:

 1. Powołanie zespołu, który będzie prowadził proces rozwiązywania problemu.
 2. Zdefiniowanie i dokładne opisanie problemu.
 3. Tymczasowe działania korygujące.
 4. Identyfikowanie przyczyn(y) źródłowych problemu.
 5. Planowanie i implementowanie działań korygujących.
 6. Zatwierdzenie, weryfikacja i wdrożenie ciągłych działań korygujących.
 7. Działania zapobiegawcze
 8. Zamknięcie raportu i dokonanie podsumowania działań procesu rozwiązywania problemu.

Podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych:

 • Metoda 5W2H.
 • Diagram Pareto-Lorenza (Pareto diagram).
 • Burza mózgów, czyli narzędzie służące do kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań w zespole.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ichikawy).
 • Analiza 5 WHY (5 razy „Dlaczego”).
 • Wykresy Multi-Vari – specjalne narzędzia graficzne do analizy wielu zmiennych jednocześnie.
 • Podstawy planowania eksperymentu mającego na celu poprawę stabilności i zdolności procesu:
  • Eksperymenty jednoczynnikowe.
  • Eksperymenty dwuczynnikowe.
 • Analiza zależności dwóch zmiennych:
  • Wykres dwupunktowy (ang.Scatterplot).
  • Korelacja Pearsona.
  • Równanie regresji prostej.
 • Porównanie jakości procesu przed i po optymalizacji z wykorzystaniem testu F i testu t.
 • Poka Yoke – niezawodna metoda unikania niezgodności.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem programu MS Excel lub MS Excel i MiniTab.

Profil uczestników

 • Szkolenie kierowane są do osób, które wykonują lub chcą wykonywać pracę na stanowiskach w szczególności: inżynier / technolog / technik produkcji, inżynier procesu, specjalista / koordynator ds. produkcji, kierownik produkcji oraz tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności w zakresie kompleksowego planowania i obsługi procesu produkcyjnego.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za regulację i optymalizację procesów.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Wykorzystania metod i technik nadzorowania procesów produkcyjnych.
 • Dokonywania oceny jakości procesu na podstawie danych liczbowych.
 • Posługiwania narzędziami analizy danych wspomagającymi zarządzanie procesem produkcyjnym.
 • Metod służących do projektowania i optymalizacji procesu produkcyjnego i usługowego oraz ich wykorzystywania w codziennej pracy.
 • Podejmowania decyzji w oparciu o „twarde” dane.
 • Usprawniania komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami obsługującymi proces produkcyjny oraz wewnątrz wydziału produkcji.
 • Skutecznych technik rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i usługowych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności