Polecana literatura

Analiza statyczna Microsoft Excel
Analiza statyczna Microsoft Excel

Bardzo dobra książka dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze statystyką. Dzięki niej dowiesz się jak prowadzić podstawowe i bardziej zaawansowane analizy wykorzystując arkusz kalkulacyjny.
Książka napisana jest łatwym do zrozumienia językiem. Oparta jest o wersję Excela z 2010 roku, jednak jeżeli używasz nowszej wersji nie będziesz miał problemów z poprawnym jej wykorzystaniem.
Dużym atutem jest możliwość pobrania plików Excela z gotowymi kalkulatorami statystycznymi.
Przykład analizy z użyciem dedykowanych plików i opisem z tej książki .


Weryfikacja hipotez statycznych wspomagana komputerowo
Weryfikacja hipotez statycznych wspomagana komputerowo

Jako drugą (w kolejności nauki, nie jakości) polecam książkę Pana Mariana Malińskiego, którego miałem przyjemność być studentem na Politechnice Śląskiej. Książka również opiera się na analizie z użyciem programu Excel, a sposób w jaki przedstawiony jest etap tworzenia kalkulatorów statystycznych zrozumiały jest także dla osób o „nie technicznym” wykształceniu. Książka napisana jest w taki sposób, że najpierw przedstawiana jest teoria zagadnienia wraz z wytłumaczeniem matematycznym. Następnie na podstawie przedstawionych wzorów rozwiązywane są zadania opisujące przypadki z zakresu Inżynierii Materiałowej. Etapy wprowadzania danych do arkusza tłumaczone są w sposób zrozumiały i przejrzysty. Na końcu otrzymasz gotowy kalkulator do prowadzenie analizy statystycznej. Do teraz z sentymentem wspominam tworzenie mojego pierwszego kalkulatora dla testu normalności Shapiro-Wilka…))).
Przykład analizy na podstawie tej książki .


Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym EXEL
Statystyka opisowa i matematyczna z arkuszem kalkulacyjnym EXCEL

Trzecią w kolejności polecam książkę Pani Grażyny Trzpiot i Pana Grzegorza Kończaka, pod którego kierunkiem napisałem i obroniłem pracę dyplomową na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Książka zawiera wiele przykładów zastosowania funkcji wbudowanych w Excela w celu dokonania obliczeń matematycznych i statystycznych. Stanowi bardzo dobry zestaw ćwiczeń dla osób, które przeczytały dwie poprzednie książki.
Przykład analizy na podstawie tej książki .


Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne
Statystyka aspekty praktyczne i teoretyczne

Jako czwartą pozycję polecam książkę Pana Mieczysława Sobczyka. Książka jest świetnym uzupełnieniem trzech poprzednich. Znajdziesz w niej dodatkowe informacje np. na temat analizy szeregów czasowych czy metod badania zmian szeregu dynamicznego. Książka zawiera również przykłady obliczeń na podstawie opisu sytuacji. Napisana jest trudniejszym językiem niż poprzednie, dlatego sugeruję, aby „wziąć ją na warsztat” jako ostatnią.
Przykład analizy na podstawie tej książki .


SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji
SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji

Książkę tą polecam do lektury, dopiero po zdobyciu części wiedzy zawartej w czterech poprzednich. Książka opisuje działania statystycznego sterowania procesem, które bez podstaw statystyki opisowej i matematycznej, będą trudne do zrozumienia. W książce znajdziemy takie zagadnienia jak elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w zastosowaniach SPC czy analizę MSA dla systemów pomiarowych. Oczywiście najwięcej znajdziesz tu opisanych metod i przykładów sterowania procesem z wykorzystaniem różnego rodzaju kart statystycznych (Shewharta, sekwencyjne, itp.).
Przykład karty kontrolnej wartości średniej i odchylenia standardowego, opracowanej na podstawie danych zawartych w książce .


Techniki Zarządzania Jakością od Shewharta do metody 'Six Sigma'
Techniki Zarządzania Jakością od Shewharta do metody „Six Sigma”

Kolejna pozycja opisująca zagadnienia związane z SPC. Znajdziesz tu informacje dotyczące teorii zarządzania jakością tj. czternaście punktów Deminga, ale również zaawansowanych technik zarządzania jakością i sterowania procesem takich jak planowanie eksperymentów czy wielowymiarowe sterowanie procesem. Książka napisana jest przystępnym językiem popartym analizą matematyczną i wykresami.
Przykład karty kontrolnej p (frakcji jednostek niezgodnych), opracowanej na podstawie danych zawartych w książce.


Statistical Process Control
Statistical Process Control

Statistical Process Control Second Edition wydana przez AIAG – AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP to pozycja, którą powinna znać każda osoba, która cokolwiek ma wspólnego z procesem produkcji czy jakością. Ponieważ większość przedsiębiorstw na świecie opiera swoje działania na tej pozycji, staje się ona uniwersalnym narzędziem zawierającym wszystkie podstawowe dane potrzebne do efektywnej pracy. Stosowanie metod tu zawartych wymagane jest przez system oparty na normie IATF 16949:2016.
Przykład metody (transformacja Boxa-Coxa) zaproponowanej w tej książce


Measurement System Analysis
Measurement System Analysis

Measurement System Analysis, czyli Analiza Systemu Pomiarowego to kolejna pozycja wydana przez AIAG i dotyczy technik i metod stosowanych w prowadzeniu analiz statystycznych dotyczących narzędzi pomiarowych (tylko) i narzędzi w połączeniu z człowiekiem wykonującym pomiary, czyli systemu pomiarowego (analiza powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej). Dosyć dobrze opisane są metody dla pomiarów powtarzalnych, np.: analiza metodą wariancji krzyżowej (ang. ANOVA Crossed). Niestety, w moim przekonaniu nie dość wyczerpująco opisane są metody dla pomiarów niepowtarzalnych i niszczących.
Przykład analizy na podstawie tej książki .


Minitab 18 Statistical Software
Minitab 18 Statistical Software

Godnym polecenia jest tutorial, czyli poradnik zawarty w programie do analizy statystycznej Minitab wersja 18. Zawiera on wiele porad, teorii, wzorów matematycznych na podstawie, których wykonywane są obliczenia, ale także przykładów. Niestety poradnik dostępny jest dopiero po zakupie i instalacji programu. Można jednak z oficjalnej strony producenta programu [www.minitab.com] pobrać 30 dniową pełną wersję. Jest ona w pełni funkcjonalna i zawiera wszystkie niezbędne dane i funkcje. Można również ze strony producenta pobrać kurs dotyczący prowadzenia niektórych obliczeń i analiz. Znajdziesz go tu