MS Excel w zastosowaniu Lidera (Brygadzisty) zespołu produkcyjnego

MS Excel w zastosowaniu Lidera (Brygadzisty) zespołu produkcyjnego

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel.
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

 • Definicje i terminy programu.
 • Elementy okna programu.
 • Wstęgi.
 • Poruszanie się po arkuszu i skoroszycie.
 • Dostosowywanie podstawowych elementów środowiska MS Excel.
 • Stosowanie skrótów klawiszowych.
 • Ochrona danych i zabezpieczenie.
 • Adresowanie bezwzględne.
 • Wykresy – graficzne przedstawianie danych: liniowy, kołowy, pierścieniowy, kolumnowy, histogram, box-plot (wykres skrzynkowy), punktowy X Y, radarowy, kaskadowy, lejkowy.
 • Podstawowe funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu.
 • Formatowanie warunkowe (wyróżnianie wartości spełniających określone założenia, tworzenie rankingów za pomocą pasków danych i skali kolorów.
 • Filtr, filtrowanie zaawansowane.
 • Budowanie kart do sterowania jakością procesu produkcyjnego: (X-bar S i Xi MR).
 • Analiza Pareto-Lorenza.
 • Wykonanie analizy prognozowania Y (mierzona charakterystyka jakościowa) na podstawie X z wykorzystaniem funkcji prognozowania: NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGLINW.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Funkcje bazy danych.
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku (ustawienia strony i obszaru wydruku, podgląd i drukowanie zawartości arkusza).
 • Funkcja Wyszukaj.Pionowo.
 • Dane zewnętrzne.

Uczestnicy oprócz budowania kalkulatorów dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego. Program szkolenia realizowany jest w formie warsztatu i ćwiczeń. Do celów szkolenia przygotowane są dane pochodzące z procesów technologicznych.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel w budowaniu arkuszy pomocnych w pracy Lidera zespołu produkcyjnego.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów obliczeniowych.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Liderów zespołów związanych z procesem produkcyjnym (wydziałów montażu, jakości, utrzymania ruchu, planowania produkcji, laboratoriów pomiarowych).
 • Brygadzistów, Mistrzów, Techników laboratoriów pomiarowych.
 • Osób, które rozpoczynają pracę z programem MS Excel (szkolenie prowadzone jest na poziomie podstawowym).

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje