MS Excel: W zastosowaniu Lidera / Brygadzisty zespołu produkcyjnego

MS Excel: W zastosowaniu Lidera / Brygadzisty zespołu produkcyjnego

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel.
 • Przygotowanie liderów zespołów produkcyjnych do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

 • Definicje i terminy programu.
 • Elementy okna programu.
 • Wstęgi.
 • Poruszanie się po arkuszu i skoroszycie.
 • Dostosowywanie podstawowych elementów środowiska MS Excel.
 • Formuły i obliczenia.
 • Adresowanie bezwzględne.
 • Ochrona danych i zabezpieczenia.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Nazwy komórek.
 • Funkcje.
 • Funkcje logiczne (fałsz, prawda) i (oraz, lub, jeżeli).
 • Formatowanie warunkowe.
 • Filtr (autofiltr).
 • Filtr zaawansowany.
 • Sortowanie danych.
 • Dane zewnętrzne.
 • Skróty klawiszowe.
 • Przygotowanie dokumentu do wydruku (ustawienia strony i obszaru wydruku, podgląd i drukowanie zawartości arkusza)

Wykorzystanie programu MS Excel do celów podstaw analizy danych:

Podstawowe funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne, daty i czasu.

Analiza Pareto-Lorenza.

Graficzne przedstawianie danych z wykorzystaniem wykresów:

 • Liniowego.
 • Budowanie kart do sterowania jakością procesu produkcyjnego: (X-bar R i Xi MR).
 • Kołowego.
 • Pierścieniowego.
 • Kolumnowego.
 • Histogramu.
 • Skrzynkowego.
 • Punktowego X Y.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Do celów analizy statystycznej przygotowane są dane pochodzące z procesów technologicznych.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Liderów zespołów związanych z procesem produkcyjnym (wydziałów montażu, jakości, utrzymania ruchu, planowania produkcji, laboratoriów pomiarowych).
 • Brygadzistów, Mistrzów, Techników laboratoriów pomiarowych.
 • Rozpoczynających pracę z programem MS Excel osób.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel w budowaniu arkuszy pomocnych w pracy Lidera zespołu produkcyjnego.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów obliczeniowych.
 • Budowania i interpretacji wykresów na podstawie danych z procesu produkcyjnego.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności