Tag: Analysis ToolPak

Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin) Opis szkolenia Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą przede wszystkim w zakładach produkcji masowej, w których użycie połączenia gwintowanego jest podstawą łączenia elementów. Niejednokrotnie zdarza się, iż w stabilnym i dobrze wyregulowanym procesie dokręcania dochodzi nagle do sytuacji, w których następuje czasowe lub ciągłe…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin) Opis szkolenia Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania konkretnych metod analizy statystycznej w modelowaniu i sterowaniu jakością montażu i kontroli procesu połączeń dokręcanych. Przedstawiana jest ocena głównych czynników wpływających na proces kontroli połączenia gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i statystycznych. Obliczenia prowadzone są…
Read more

MS Excel w zastosowaniu Inżyniera

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Operacje podstawowe z zakresu analizy…
Read more