Tag: Analysis ToolPak

MS Excel: Zastosowanie Inżynierskie

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Podstawowe operacje z zakresu analizy danych: Metody statystyczne: Budowanie i interpretacja wykresów oferowanych przez program MS Excel: Budowanie i interpretacja wykresów, które nie są dostępne w programie MS Excel: Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i…
Read more

MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak w optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Analiza danych – narzędzia Analysis ToolPak : Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel (dodatek Analysis ToolPak). Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study). Ciekawy artykuł Profil uczestników Szkolenie skierowane jest do: Uczestnik nauczy…
Read more

ANOVA. Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Połączenia gwintowe Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin lub 3 dni / 21 godzin Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Połączenia gwintowe – program szkolenia Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia gwintowego: Obliczeniowe…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny głównych czynników wpływających na proces kontroli łączników gwintowych.Poznanie metod prowadzenia analiz systemów pomiarowych i statystycznej kontroli w procesie połączeń gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej)…
Read more