Tag: Analysis ToolPak

MS Excel: Zastosowanie Inżynierskie

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części…
Read more

MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak – zaawansowane metody analizy danych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy z zakresu analizy danych z wykorzystaniem programu MS Excel. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania dodatku Analysis ToolPak w zawodowej aktywności osób pracujących na stanowisku Inżynierskim lub pokrewnym. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.…
Read more

Testy porównań wielokrotnych – post hoc

Kontynuując poprzedni wątek (Wykorzystanie testu ANOVA w praktyce) na ramach tego artykułu opisano zastosowanie testów porównań wielokrotnych, tzw. testów post hoc. Testy post hoc stosowane są w sytuacji, w której w wyniku testu ANOVA lub Welcha odrzucono hipotezę zerową (H0) zakładającą równość wartości średnich w próbach i przyjęto hipotezę alternatywną (H1) stwierdzającą, że przynajmniej jedna…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 21 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych.Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.Wskazanie metod i technik rozwiązywania procesów produkcyjnych związanych z operacją dokręcania łączników gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny głównych czynników wpływających na proces kontroli łączników gwintowych.Poznanie metod prowadzenia analiz systemów pomiarowych i statystycznej kontroli w procesie połączeń gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia, analizy i…
Read more