Minitab: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Minitab: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Minitab

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Minitab podstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu Minitab.
 • Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku, zapachu). Klasyfikacja: OK/NOK.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitabprogram szkolenia

Moduł 1: Badanie rozdzielczości, poprawności i precyzji narzędzi pomiarowych.

 • Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis):
 • MSA a SPC – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia statystycznego sterowania procesem.
 • MSA a Problem Solving – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia procesu rozwiązywania problemów.
 • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
 • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
 • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
 • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
 • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.
 • Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.
 • Poprawność – analiza:
  • Błędu systematycznego BIAS.
  • Liniowości.
  • Stabilności.
 • Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk.

Moduł 2: R&R Gage study (ang. Repeatability and Reproducibility), czyli powtarzalność i odtwarzalność systemu pomiarowego.

 • Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Rozróżnialność (ndc) – liczba rozróżnialnych kategorii.
 • Obliczenia i interpretacja powtarzalności, odtwarzalności oraz interakcji pomiędzy częścią i pomiarowcem.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (ang. R&R Gage Study):
  • Metodą wartości średniej i rozstępu ARM (ang. Average Range Method) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  • Metodą analizy wariancji krzyżowej (ang. ANOVA Crossed) dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących).
  • Metoda analizy wariancji zagnieżdżonej (ang. ANOVA Nested) dla pomiarów niepowtarzalnych (niszczących lub wprowadzających zmianę fizyczną w mierzonym obiekcie podczas pomiaru).

Moduł 3: Analiza systemów pomiarowych dla oceny alternatywnej.

 • Porównanie systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i atrybutowej (dobry/zły, OK/NOK), wskazanie i omówienie różnic i podobieństw.
 • Dane atrybutowe – miary poziomu jakości.
 • Błędy 1 i 2 rodzaju oraz ich skutki w kontroli jakości.
 • Procedury badania zdolności systemu kontroli alternatywnej wg wytycznych Automotive Industry Action Group (AIAG) Reference Manual Fourth Edition.
 • Metoda skrócona („krótka”) – analiza 2-óch kontrolerów dla 20 wyrobów.
 • Analizy badania hipotezy (Cross-Tab Method).
 • Analiza zgodności dla pomiarów atrybutowych (Attribute Agreement Analysis), statystyka kappa Fleiss’a.
 • Miary zgodności operatorów.
 • Interpretacja wskaźników opisujących ogólną skuteczność systemu pomiarowego: powtarzalność operatora(ów), poprawność operatora(ów), skłonność do odrzucenia (błąd 1 rodzaju), skłonność do akceptacji (błąd 2 rodzaju).

Minitab profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontroli jakości.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie statystycznego sterowania procesami w przedsiębiorstwie.
 • Auditorów wewnętrznych, drugiej i trzeciej strony (dostawców i certyfikujących).
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostaw materiałów do produkcji.
 • Osób odpowiedzialnych za PPAP w firmie, szczególnie za aspekty MSA.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz MSA w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kwalifikacji systemów pomiarowych.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu MSA.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności