Planowanie jakości: LPA – Layered Process Audyt (Audyt warstwowy procesu)

Planowanie jakości: LPA – Layered Process Audyt (Audyt warstwowy procesu)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Wprowadzenia audytów warstwowych (LPA – Layered Process Audyt) zgodnie z wytycznymi CQI-8 (AIAG 2nd Edition).
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów LPA.
 • Procesu monitorowania wyników oraz ich eskalacji.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%.
 • Szkolenie może być prowadzone na podstawie danych z Firmy Klienta.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do Layered Process Audyt wg CQI – 8.
 • Zakresy odpowiedzialności w procesie audytów warstwowych.
 • Harmonogram audytów.
 • Przygotowanie procesu LPA oraz niezbędnych procedur.
 • Wdrożenie LPA w organizacji.
 • Raportowanie oraz monitorowanie wyników.
 • Proces eskalacji i monitorowania akcji.

Ćwiczenia / warsztat:

 • Przygotowanie harmonogramu audytów.
 • Opracowanie list kontrolnych (check list).
 • Przygotowanie raportu Action plan.
 • Opracowanie raportu wskaźników KPI.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, technologów, inżynierów, pracowników działu jakości, liderów linii produkcyjnych.
 • Audytorów wewnętrznych oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie audytów warstwowych.

Uczestnik nauczy się

 • Przygotowania procesu LPA w organizacji.
 • Opracowania harmonogramu audytów.
 • Przygotowania check list.
 • Skuteczności w ocenie przestrzegania wymagań realizacji procesu produkcyjnego.
 • Raportowania i monitorowania wyników.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności