Wymagania standardu motoryzacyjnego IATF 16949:2016 z uwzględnieniem ISO 9001:2015

Wymagania standardu motoryzacyjnego IATF 16949:2016 z uwzględnieniem ISO 9001:2015

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

Zdobycie kompleksowej, teoretycznej wiedzy na temat wymagań standardu IATF 16949:2016.

Uzyskanie praktycznych wskazówek na temat wdrażania i interpretowania wymagań standardu.

Forma szkolenia

Wykłady z uwzględnieniem praktycznych przykładów oraz ćwiczenia.

Program szkolenia

Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością w motoryzacji.

Wybrane terminy i definicje.

Szczegółowa analiza i interpretacja wymagań normy IATF 16949:2016 wraz z praktycznymi przykładami:

 • Podejście procesowe oraz myślenie oparte o ryzyko jako podstawowe koncepcje standardu.
 • Kontekst organizacji – zrozumienie organizacji i jej kontekstu, zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych, zdefiniowanie zakresu systemu zarządzania jakością.
 • Przywództwo – zaangażowanie, polityka jakości, role w organizacji, odpowiedzialność i uprawnienia.
 • Planowanie – działania odnoszące się do ryzyk i szans, cele jakościowe, planowanie zmian.
 • Wsparcie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko do realizacji procesów, zasoby do monitorowania i pomiarów, wiedza organizacji, kompetencje, świadomość, komunikacja, nadzór nad dokumentacją.
 • Działania operacyjne – planowanie działań operacyjnych, określenie wymagań klienta, projektowanie i rozwój wyrobów i usług, nadzór nad wyrobami i usługami dostarczonymi z zewnątrz, produkcja i dostarczanie usług, zwolnienie wyrobów i usług, nadzór nad niezgodnymi wyjściami.
 • Ocena efektów działania – monitorowanie, pomiary, analiza i ocena, zadowolenie klienta, audyty wewnętrzne, przegląd zarządzania.
 • Doskonalenie: niezgodności i działania korygujące, ciągłe doskonalenie.
 • Załącznik A – plan kontroli.

Często zadawane pytania „Frequently Asked Question”

Usankcjonowane interpretacje „Sanctioned Interpretations”

Ćwiczenia / warsztat:

 • Przygotowanie diagramu żółwia dla wybranego procesu zarządzania jakością.
 • Przykłady niezgodności ze standardem IATF 16949:2016.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli procesów systemu zarzadzania jakością
 • Pracowników działu jakości.
 • Pełnomocników systemu zarządzania jakością
 • Osób chcących poznać wymagania standardu IATF.

Zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwie interpretować wymagania standardu IATF 16949.
 • Praktycznego zastosowania wybranych punktów normy.
 • Zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności