Połączenia gwintowe: metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu montażu i kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe: metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu montażu i kontroli łączników gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją procesów połączeń gwintowych.
 • Nabycie umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

 • Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych – omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność procesu oraz przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania.
 • Podstawy statystyki – statystyki opisowe, miary położenia, rozrzutu, symetrii i skupienia rozkładu danych na przykładzie momentu i kąta dokręcania. Dane ciągłe i dyskretne (skokowe). Parametry a estymatory, populacja a próbka – różnice i zastosowania. Analiza normalności rozkładu danych. Budowa i interpretacja histogramu.
 • Podstawy wnioskowania statystycznego.
 • Analiza wpływu zmiany prędkości dokręcania na zmienność momentów kontrolnych.
 • Ocena błędu systematycznego dla elektrycznego narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających pod względem wartości średniej momentu dokręcania.
 • Ocena narzędzia dokręcającego lub kontrolnego (kontrola momentu statycznego).
 • Weryfikacja różnic wartości z pomiarów i porównanie rozkładów kąta obrotu, uzyskanego w chwili osiągnięcia momentu dokręcania dla dwóch różnych nastaw parametrów dokręcania.
 • Analiza relaksacji złącza, jego siły i istotności statystycznej na przykładzie wartości momentu kontrolnego.
 • Porównanie pomiarów momentu kontrolnego trzech osób wykonujących okresowe pomiary.
 • Analiza i ocena pomiarów wykonywanych przez jedną osobę, ale dla trzech lub więcej różnych nastaw narzędzia dokręcającego.
 • Porównanie dwóch narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Porównanie trzech narzędzi dokręcających – analiza momentu dynamicznego, którego rozkład jest niezgodny z rozkładem normalnym.
 • Ocena położenia finalnego kąta dokręcania.
 • Ocena procesu dokręcania w dłuższej jednostce czasu.
 • Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, np. pomiędzy twardością materiałów a finalnym momentem dokręcania w strategii dokręcania na określony kąt.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane w programie MS Excel i Minitab, poprzedzone będą opisem sytuacji praktycznej, problemem występującym w procesie połączeń dokręcanych lub pomiarem na rzeczywistym połączeniu.

Po dogłębnym i dokładnym opisie problemu, nastąpi wykonanie analizy statystycznej a następnie zaproponowanie i wytłumaczenie metod optymalizujących.

Zaletą szkolenia jest poznanie kilkunastu parametrycznych i nieparametrycznych testów statystycznych, które stosować można w większości procesów produkcyjnych.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu procesu połączeń gwintowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe – uczestnik nauczy się

 • Wykorzystywania narzędzi wnioskowania statystycznego w poprawie jakości procesu produkcyjnego.
 • Prowadzenia obliczeń i interpretowania danych z wykorzystaniem testów parametrycznych i nieparametrycznych na przykładzie procesu połączeń dokręcanych (MS Excel, Minitab).
 • Identyfikowania zależności występujących w procesie połączeń gwintowych.
 • Statystycznego podejścia do problemów związanych z procesem połączeń dokręcanych.
 • Wnioskowania statystycznego i związanych z tym reguł postępowania w połączeniach dokręcanych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności