Tag: SPC

Estymacja wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych „normalnych” i „nienormalnych”

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu szacowania (estymacji) wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym oraz z populacji o rozkładzie o prawostronnej asymetrii. W mojej pracy zawodowej zbyt często spotykam się z sytuacją, w której analitycy danego przedsiębiorstwa dokonują szacowania wskaźników zdolności i wydajności procesu wykorzystując jeden,…
Read more

MS Excel: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu MS Excel. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku,…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres zaawansowany)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania zaawansowanych metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC z wykorzystaniem programu…
Read more

MS Excel: Karty akceptacji procesu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedawnienie praktycznego stosowania karty akceptacji procesu, ustalenia ogólnych procedur, liczności próbek, granic kontrolnych i kryteriów decyzyjnych. Zrozumienie znaczenia połączenia sterowania z elementami kontroli odbiorczej. Nabycie umiejętności podejmowania decyzji w kategorii odpowiedzi na pytania: Czy wyznaczony procent jednostek wyrobu lub usługi pobranych z procesu spełni…
Read more

Minitab: warsztat MSA – analiza systemów pomiarowych z zastosowaniem ANOVA

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przeprowadzenie praktycznego warsztatu oceny systemów pomiarowych wykorzystując technikę ANOVA. Zdobycie informacji oraz poznanie różnic i zastosowań na temat prowadzenia analizy metoda krzyżową i zagnieżdżoną (ang. crossed and nested). Forma szkolenia Prowadzone jest w formie praktycznego warsztatu. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 10%. Obliczenia,…
Read more

Minitab: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu Minitab. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku, zapachu).…
Read more

Minitab: SPC – zakres podstawowy

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w podstawowym zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) w przedsiębiorstwie. Prowadzenia analiz danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%. Obliczenia,…
Read more

Minitab: SPC – zakres zaawansowany

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zaawansowanym zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) w przedsiębiorstwie. Prowadzenia analiz danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%. Obliczenia,…
Read more

Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zakresie podstawowym.Prowadzenia analizy danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z…
Read more