Tag: SPC

Efektywne metody rozwiązywania problemów – klasyfikacja testów statystycznych

Problem Rozwiązywanie problemów w przemyśle usługowym i produkcyjnym bardzo często sprowadza się do tzw. „gaszenia pożarów ”. Zamiast skutecznego rozwiązania problemu, czyli permanentnej eliminacji nieakceptowalnej różnicy pomiędzy stanem obecnym a pożądanym, bardzo często dokonuje się „zamiecenia problemu pod dywan”. Dzieje się tak z powodu eliminowania efektu (skutku) problemu, a nie tak jak to powinno się…
Read more

Audyt warstwowy – narzędzie doskonalenia organizacji

Audyt warstwowy – definicja Audyt warstwowy to metodologia doskonalenia procesów w organizacji. Ma ona na celu weryfikację przestrzegania standardów poprzez różne „warstwy organizacji”, począwszy od poziomu lidera linii do najwyższego kierownictwa. Istotnym elementem jest wyjątkowość audytorów, którymi stają się pracownicy wszystkich działów, a nie tylko działu jakości. Metodologię wprowadzenia audytów warstwowych przedstawia podręcznik CQI-8 (Layered Process Audits- LPA). Korzyści dla…
Read more

Pp i Ppk dla danych „normalnych” i „nienormalnych”

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu szacowania (estymacji) wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym oraz z populacji o rozkładzie o prawostronnej asymetrii. W mojej pracy zawodowej zbyt często spotykam się z sytuacją, w której analitycy danego przedsiębiorstwa dokonują szacowania wskaźników zdolności i wydajności procesu wykorzystując jeden,…
Read more

MS Excel: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

MS Excel Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu MS Excel. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

MS Excel Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres zaawansowany)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania zaawansowanych metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne). Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC z wykorzystaniem programu…
Read more

MS Excel: Karty akceptacji procesu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania…
Read more

Minitab: warsztat MSA – analiza systemów pomiarowych z zastosowaniem ANOVA

Minitab Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Minitab – podstawowe cele szkolenia Przeprowadzenie praktycznego warsztatu oceny systemów pomiarowych wykorzystując technikę ANOVA. Zdobycie informacji oraz poznanie różnic i zastosowań na temat prowadzenia analizy metoda krzyżową i zagnieżdżoną (ang. crossed and nested). Forma szkolenia Prowadzone jest w formie praktycznego warsztatu. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi…
Read more

Minitab: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Minitab Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Minitab – podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu Minitab. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu,…
Read more

Minitab: SPC – zakres podstawowy

Minitab Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Minitab – podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w podstawowym zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) w przedsiębiorstwie. Prowadzenia analiz danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi…
Read more