Oferta


W naszej ofercie znajdziesz:

Usługi Consultingowe dla przemysłu produkcyjnego:

 • Rozwiązywanie problemów produkcyjnych i jakości wyrobu
 • Szkolenia otwarte i zamknięte dla personelu
 • Wdrażanie metod statystycznych do procesów zarządzania produkcją i jakością wyrobu
 • Optymalizację i regulację procesów produkcyjnych

Specjalizujemy się w analizie, regulacji i optymalizacji procesów połączeń gwintowych

Zysk:

Wynikiem naszych działań jest redukcja kosztów produkcji i wzrost jakości wyrobu

Jak działamy:

 • Przyjmujemy, że problemy naszych Klientów są naszymi problemami, co sprawia, że każde zlecenie traktujemy poważnie dokładając starań, aby usługa realizowana była rzetelnie i wydajnie.
 • Wykorzystując zaawansowane metody analizy statystycznej, pracujemy szybko i dokładnie, a wyniki naszej pracy dokumentowane są w sposób przejrzysty, zgodnie z przyjętymi przez Klienta zasadami.

Proces rozwiązywania problemu prowadzimy w oparciu o raport 8D:

1D

 • Po przybyciu do Twojej Firmy organizujemy Gemba Walk do miejsca problemu.
 • Budujemy zespół rozwiązywania problemu składający się z osób, które dobrze znają proces lub produkt, dotknięty problemem. Dobieramy osoby reprezentujące inny wydział (produkcja, utrzymanie ruchu, jakość procesu, jakość dostawców, dział konstrukcyjny itp.).
 • Proponujemy Lidera problemu, którego głównym zadaniem będzie koordynowanie wszystkich działań mających na celu rozwiązanie Twojego problemu.
 • Lider podczas wszystkich działań w Twojej Firmie znajduje się pod opieką merytoryczną naszego Eksperta.

2D

 • Dokładnie opisujemy Twój problem, wykorzystujemy narzędzie Lean: 5W2H.
 • Oceniamy wskaźniki statystyczne opisujące proces Pp, Ppk, PPM, frakcję braków.
 • Dokonujemy kompleksowej analitycznej i graficznej analizy Twojego procesu.

3D

 • Określamy i wdrażamy działania tymczasowe w celu ochrony Twojego biznesu przed skutkami problemu.
 • Uruchamiamy procesy tymczasowe polegające między innymi na selekcjonowaniu wyrobu z podziałem na dobry i wadliwy, ustanowieniu dodatkowej kontroli jakości (wizualnej lub manualnej), zleceniu dodatkowych badań laboratoryjnych, wdrążeniu działań serwisowych u Twojego dostawcy i/lub klienta.

4D

 • Identyfikujemy przyczynę lub przyczyny źródłowe Twojego problemu.
 • Dokonujemy weryfikacji Twojego systemu pomiarowego, w celu zdobycia pewności, że system jest w stanie dostarczyć nam wystarczająco dokładnej informacji o procesie.
 • Do rozwiązania problemu używamy zarówno podstawowych narzędzi jakości takich jak, Burza Mózgów, analiza Pareto-Lorenza, diagram Ichikawy czy 5 WHY, jak również bardziej zaawansowanych metod takich jak: techniki Red X Shainina, analizy korelacji i regresji, testy parametryczne i nieparametryczne, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji czy planowanie eksperymentów.
 • Szacujemy wartość efektu (jeżeli istnieje) interakcji pomiędzy czynnikami powodującymi problem.

5D

 • Na podstawie wyniku analizy z punktu 4D planujemy i implementujemy działania korygujące mające na celu uzyskanie w krótkim terminie zapewnienia, że proces jest pod kontrolą statystyczną i nie produkuje braków.
 • Wybieramy optymalne działania naprawcze i wykazujemy na podstawie testów i prób, że rozwiązują one problem z punktu widzenia Twojego Klienta.
 • Wdrażamy (jeżeli jest taka potrzeba) statystyczne narzędzia kontroli procesu takie jak karty kontrolne, wskaźniki zdolności i wydajności procesu, PPM i inne stosowane i zaakceptowanie przez Ciebie.

6D

 • Weryfikujemy efektywność działań korygujących.
 • Dokonujemy kontroli i oceny ich realizacji.
 • Weryfikacji dokonujemy na podstawie danych ilościowych lub (i) jakościowych pochodzących z procesu.
 • Dokonujemy oceny wartości wdrożonych wskaźników jakości procesu względem obowiązującego zakresu tolerancji analizowanej charakterystyki jakościowej.

7D

 • Planujemy i wdrażamy akcje zapobiegawcze, jako zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu.
 • Ustalamy i wdrażamy akcje systemowe, tj. szkolenie personelu, zmiany instrukcji postępowania, zmiany narzędzi, optymalizacja procesów technologicznych (np. z wykorzystaniem metody Taguchi)
 • Szacujemy nowe granice tolerancji dla części, produktów wejściowych do Twojego procesu produkcyjnego.
 • Pomagamy w analizie i zmianach planów kontroli i analiz PFMEA.
 • Wybieramy i wdrażamy narzędzia statystycznego sterowania procesem (SPC).

8D

 • Zamykamy raport i dokonujemy podsumowania działań procesu rozwiązywania problemu.
 • Porównaniu poddajemy wartości wskaźników jakości oszacowanych po rozwiązaniu problemu, ze wskaźnikami oszacowanymi w punkcie 2D.
 • Wyciągamy wnioski na temat pracy grupy (wnioski na przyszłość, co można poprawić w funkcjonowaniu zespołu).
 • Opracowujemy raport, w którym wskazane zostały źródła problemu oraz działania korekcyjne i zapobiegawcze. Raport ma logiczną strukturę, podzielony jest na poszczególne części problemowe, które ułatwiają jego przeglądanie w przyszłości. Gotowy raport pełni rolę Lesson Learned na przyszłość.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą napisz do nas na adres:

rafal.popiel@pstconsulting.pl

Lub zadzwoń pod numer telefonu:

+48 502 035 757