Połączenia gwintowe: VDA 5.2 – zdolność procesów pomiarowych momentów kontrolnych

Połączenia gwintowe: VDA 5.2 – zdolność procesów pomiarowych momentów kontrolnych

VDA 5.2

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

VDA 5.2 – podstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie praktycznego stosowania normy VDA 5.2 w odniesieniu do procesu kontroli łączników gwintowych.
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z pomiarów dokręcenia śrub i nakrętek.

VDA 5.2 – Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 40%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie pomiarów wykonywanych przez uczestników szkolenia zgodnie z VDA 5.2.

VDA 5.2 – program szkolenia

 1. Terminy i definicje.
 2. Zależności mechaniczne w połączeniu śrubowym.
 3. Napięcie wstępne łącznika gwintowego [N] a moment dokręcenia [Nm].
 4. Tarcie występujące w połączeniu gwintowym.
 5. Obciążenie osiowe – rozciąganie.
 6. Metody i zasady pomiarów momentów kontrolnych.
 7. Kontrola połącznia gwintowego – moment statyczny, metody:
  • Pomiar wartości szczytowej momentu.
  • Pomiar wartości szczytowej momentu z zastosowaniem określonego statycznego kąta obrotu.
  • Odkręcenie i ponowne dokręcenie łącznika gwintowego („powrót do znaku”).
  • Minimalny moment dokręcenia (kontrola atrybutowa).
 8. Analiza zdolności procesu kontroli dokręconych łączników gwintowych.
 9. Czynniki wpływające na zmienność pomiarów momentu kontrolnego dokręconego łącznika.
 10. Ważne czynniki wpływające na pomiar związane z jakości elementów łączonych.
 11. Różnice wynikające z różnych metod pomiaru momentu kontrolnego.
 12. Rejestracja danych/metoda oceny.
 13. Kontrola zdolności procesu pomiarowego – produkcja w toku.
 14. Uwagi dotyczące niskich i wysokich wartości momentu kontrolnego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcji i kontroli jakości dokręcania łączników gwintowych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego i SPC.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych SPC oraz za regulację i optymalizację operacji dokręcania i kontroli śrub i nakrętek.

VDA 5.2 – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych SPC w procesach dokręcania i kontroli łączników gwintowych.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych SPC w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Interpretacji współczynników zdolności procesu i ich wpływ na jakość dokręcania i kontroli.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności