Minitab: SPC – zakres zaawansowany

Minitab: SPC – zakres zaawansowany

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Minitabpodstawowe cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zaawansowanym zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) w przedsiębiorstwie.
 • Prowadzenia analiz danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitabprogram szkolenia

Specjalne karty kontrolne:

 • Ruchomej średniej – MA (ang. Moving Average).
 • Wykładniczo ważonej średniej ruchomej – EWMA (ang. Exponentially-Weighted Moving Average).
 • Sum skumulowanych – CUSUM (ang. Cumulative Sum).
 • Karta kontrolna z wykorzystaniem kwantyli rozkładu.
 • Karta kontrolna regresji.
 • Karta T2 Hotellinga.

Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym:

 • Miary pozycyjne (kwartyle, kwantyle, pertencyle).
 • Przykłady teoretycznych rozkładów zmiennej typu ciągłego innych niż normalny: rozkład Log-normalny, Weibulla, Gamma.
 • Dopasowanie teoretycznego rozkładu innego niż normalny do danych o istotnej asymetrii.
 • Obliczenie wskaźników Pp i Ppk dla rozkładów asymetrycznych.
 • Transformacje: Boxa-Coxa, Johnsona – transformacje stosowane w celu przekształcenia danych pochodzących z rozkładów asymetrycznych.

Analiza procesów wielostrumieniowych. Porównanie strumieni danych z wykorzystaniem testów dla:

 • Wariancji.
 • Średniej arytmetycznej.
 • Mediany.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Certyfikowanych Green Beltów i Black Beltów metody Lean Six Sigma.

Minitab – uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia zaawansowanych analiz SPC w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu SPC.
 • Graficznej prezentacji danych, a także metod interpretacji grafik.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności