Połączenia gwintowe: MSA – analiza systemów pomiarowych w procesie kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe: MSA – analiza systemów pomiarowych w procesie kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Przedstawienie praktycznego stosowania MSA w odniesieniu do procesu kontroli łączników gwintowych.
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji danych numerycznych z pomiarów wykonywanych w ramach analizy systemów pomiarowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie pomiarów wykonywanych przez pracowników Firmy.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis):

 • MSA a SPC – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia statystycznego sterowania procesem połączeń dokręcanych.
 • MSA a Problem Solving – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia prowadzenia procesu rozwiązywania problemów występujących podczas dokręcania łączników gwintowych.
 • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
 • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
 • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
 • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
 • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.

Analiza narzędzia pomiarowego – z wykorzystaniem ręcznego narzędzia dynamometrycznego typu 1:

 • Rozdzielczość.
 • Poprawność:
  • Błąd systematyczny BIAS.
  • Liniowość.
  • Stabilność.
 • Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk.

Analiza systemu pomiarowego:

 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej z wykorzystaniem technik statystyki wnioskującej, wykorzystanie testów:
  • Bartletta – jednorodności wariancji w seriach pomiarowych.
  • Analizy wariancji (ANOVA) – test jednorodności wielu średnich (klasyfikacja pojedyncza).
  • Analizy wariancji metodą zagnieżdżoną (ang. nested).

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcji i kontroli jakości dokręcania łączników gwintowych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę MSA oraz za regulację i optymalizację operacji dokręcania i kontroli śrub i nakrętek.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych MSA w procesach dokręcania i kontroli łączników gwintowych.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych MSA w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi MSA.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności