Minitab: wykresy i podstawowe miary opisowe

Minitab: wykresy i podstawowe miary opisowe

Minitab

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Minitab – podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania wykresów, które można budować w programie Minitab.
 • Przedstawienie zasad analizy i interpretacji graficznej prezentacji danych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Budowanie wykresów, wykonywanie analiz i interpretacji dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitab – program szkolenia

Wprowadzenie do obsługi programu Minitab:

 • Charakterystyka programu Minitab.
 • Podstawowe operacje.
 • Interfejs użytkownika.
 • Okno sesji i arkusz kompletowania danych.
 • Tworzenie raportów.

Budowanie i interpretacja wykresów:

 • Scatterplot.
 • Matrix Plot.
 • Marginal Plot.
 • Histogram.
 • Dotplot.
 • Probability Plot.
 • Probability Distribution Plot.
 • Boxplot.
 • Interval Plot.
 • Individual Value Plot.
 • Bar Chart.
 • Pie Chart.
 • Time Series Plot.
 • Pareto Chart.
 • Cause and Effect diagram.

Podstawowe miary opisowe (statystyczne) danych z procesów przemysłowych. Omówienie i przestawienie następujących miar:

 • Średnia arytmetyczna.
 • Mediana.
 • Rozstęp.
 • Odchylenie standardowe.
 • Skośność.
 • Kurtoza.
 • Kwartyle.

Program szkolenia przedstawiony jest najpierw teoretycznie, a następnie wszystkie wykresy budowane są przez uczestników prowadząc szkolenie w formie warsztatu i ćwiczeń.

Wykresy budowane mogą być na podstawie aktualnych danych Klienta, bądź na podstawie danych przygotowanych przez organizatora szkolenia, pochodzących z praktycznych przypadków przemysłowych.

Minitab profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób wykorzystujących program Minitab w codziennym życiu zawodowym.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracyjnych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green i Black Belt metody Lean Six Sigma.

Minitab uczestnik nauczy się:

 • Przedstawiania danych w formie graficznej.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi analizy graficznej w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności