MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres zaawansowany)

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres zaawansowany)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania zaawansowanych metod statystycznego sterowania procesem (SPC) w odniesieniu do danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC z wykorzystaniem programu MS Excel.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

Wstęp

 • Miary pozycyjne (kwartyle, kwantyle, pertencyle).
 • Mediana a średnia arytmetyczna – różnice, kryteria zastosowania.
 • Prawdopodobieństwo błędu 1 i 2 rodzaju.

Moduł 1: Zaawansowane karty kontrolne

 • Ruchomej średniej – MA (ang. Moving Average).
 • Wykładniczo ważonej średniej ruchomej – EWMA (ang. Exponentially-Weighted Moving Average).
 • Najwyższej i najniższej wartości H-L (ang. High – Low value).
 • Grupy danych.
 • Karta Z.
 • Współczynnika zmienności.
 • Karta regresji.
 • Odchylenia wartości średniej od wartości docelowej.
 • Karta kontrolna dla danych asymetrycznych.

Moduł 2: Analiza procesu dla danych niezgodnych z rozkładem normalnym

 • Obliczanie wskaźników wydajności procesu Pp, Ppk metodą percentylową (krzywe Pearsona zgodnie z ISO 22414-4).
 • Obliczanie wskaźników wydajności procesu Pp, Ppk wykorzystując funkcje wbudowaną w programie MS Excel.
 • Transformacja Boxa-Coxa – technika symetryzacji danych pochodzących z rozkładów asymetrycznych.

Moduł 3: Analiza procesów wielostrumieniowych

 • Porównanie strumieni danych z wykorzystaniem testów dla:
  • Wariancji.
  • Wartości średniej arytmetycznej.
  • Mediany.

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej.

Ten sposób prowadzenia szkolenia SPC, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Adresaci szkolenia:

 • Inżynierów, technologów, techników działów produkcyjnych i kontrolnych.
 • Pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej, osób zarządzających elementami procesu produkcyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean SIX SIGMA.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu SPC dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie innym niż normalny (rozkłady asymetryczne, wielomodalne).
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi SPC.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Stosowania norm i innych dokumentów, określających analityczny i graficzny sposób wykorzystania metod statystycznych w ramach SPC.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności