Autor: Rafal Popiel

Domowe eksperymenty

DoE Planowanie doświadczeń jest taką strategią planowania eksperymentu (DoE), że poprawne i trafne wnioskowanie można osiągnąć w sposób efektywny i ekonomiczny. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane doświadczenie prowadzić będzie do względnie prostej analizy statystycznej i interpretacji wyników bazując na wykresach, czyli analizie graficznej. Doświadczenia czynnikowe (dwu i więcej) dostarczają badaczowi metodologie badania współzależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X)…
Read more

Szacowanie zjawiska relaksacji naprężeń łączników gwintowych

Relaksacja naprężeń w procesie łączenia elementów za pomocą łączników gwintowych jest zjawiskiem niepożądanym. Efektem występowania tego zjawiska jest samoistne odkręcanie się nakrętek i śrub, co prowadzi do uszkodzenia lub nawet zniszczenia produktu. Główne przyczyny relaksacji w połączeniach gwintowych to: Przekroczenie granicy plastyczności łącznika gwintowego (najczęściej śruby) podczas dokręcania, wskutek nieprawidłowego obliczenia momentu dokręcenia [Nm]. „Osiadanie” elementów…
Read more

Inżynier Procesu

Czas trwania 3 dni po 7 godzin (21 godzin) Cel szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności Inżyniera procesu w zakresie: Łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej z wiedzą z zakresu zarządzania procesem. Kierowania systemami produkcyjnymi i usługowymi w przedsiębiorstwie. Właściwego organizowania procesu produkcyjnego i procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie. Gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa dla potrzeb jego działalności,…
Read more

Kluczowa rola statystyki opisowej w SPC

Nowoczesne i otwarte na zmiany przedsiębiorstwo, nastawione jest na sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wyrobów i usług. Kluczową rolę w takim systemie odgrywa statystyczne sterowanie procesem (SPC). Historyczne podejście do pojęcia jakości opierało się na utrzymaniu procesu (charakterystyk mierzonych produktu) w granicach tolerancji USL i LSL (ang. Upper / Lower Specification Limit) założonych przez konstruktora…
Read more

ISO 5393:2017(E) – wzorcowanie narzędzi dokręcających metodą testu wydajności

Czas szkolenia: 1 dzień (7 godzin) Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania metodą testu wydajności rotacyjnych narzędzi dokręcających z momentem przyłożonym w sposób ciągły zgodnie z najnowszą wersją normy ISO 5393:2017(E). Program szkolenia Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania zgodnie z normą ISO 5393:2017(E). Zasady i warunki testów wydajnościowych. Przykłady…
Read more

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom rozszerzony – cz. 2 (ON-LINE).

Terminy:  18.06.2021 (Piątek) Godzina: 8.30 – 15.30. Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto. Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy. PROGRAM SZKOLENIA: D2 – ilościowe (liczbowe) opisanie problemu Ilościowy opis procesu z wykorzystaniem histogramu. Analiza rozkładu danych: graficzny i analityczny test normalności rozkładu. Analiza stabilności procesu:…
Read more

8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów. Poziom podstawowy – cz. 1 (ON-LINE).

Terminy:  04.06.2021 (Piątek) Godzina: 8.30 – 15.30. Cena szkolenia 550,00 zł netto / 676,50 zł brutto. Rabat: 5% dla drugiej i 10% dla kolejnej osoby z tej samej Firmy. PROGRAM SZKOLENIA: Dlaczego 8D? Czy problemy to możliwości rozwoju? Co łączy 8D z cyklem Deminga PDCA? D0 – przygotowanie do rozpoczęcia procesu 8D Identyfikacja problemu powodującego obniżenie…
Read more

Narzędzia Jakości – Quality Tools (ON-LINE)

Terminy:  16.07.2021 (Piątek) Godzina: 9.00 – 15.00. Cena szkolenia 450,00 zł netto / 553,50 zł brutto. Zakres szkolenia: Wstęp – wiadomości z zakresu zarządzania jakością. Znajomość filozofii PDCA. Główne założenia TQM. Tradycyjne narzędzia jakości: Arkusz kontrolny (zbierania danych) – podstawy stratyfikacji danych. Burza mózgów i diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy). Histogram. Diagram zależności (diagram…
Read more

Modelowanie empiryczne i statystyczne sterowanie procesem montażu połączeń gwintowych z uwzględnieniem efektu bruzdowania

Str. 1 Str. 2 Str. 3 Str. 4 Str. 5 Str. 6 Str. 7 Str. 8 Str. 9 Str. 10 Zaufali nam .

MSA – analiza systemów pomiarowych (ON-LINE)

Terminy:  30.07.2021 (Piątek) PROGRAM SZKOLENIA: Moduł 1: Badanie rozdzielczości, poprawności i precyzji narzędzi pomiarowych. Godzina: 8.30 – 11.30. Cena modułu 240,00 zł netto / 295,20 zł brutto. Zakres szkolenia: Podstawowe cele i definicje MSA (ang. Measurement System Analysis): MSA a SPC – dlaczego weryfikacja systemu pomiarowego jest istotna z punktu widzenia statystycznego sterowania procesem. MSA…
Read more