Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Problem solving

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Problem solving – podstawowe cele szkolenia

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control).
 • Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości.
 • Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Problem solving – program szkolenia

Wstęp:

 • Co to jest problem?
 • Sposoby patrzenia na problemy.
 • Czy wszystkie problemy są jednakowo ważne?
 • Metodyka QRQC i jej cele.
 • Podejście San Gen Shugi w QRQC:
  • Gen-ba – analiza rzeczywistego miejsce, gdzie powstaje i istnieje problem.
  • Gen-butsu – analiza rzeczywistych wyrobów, półfabrykatów, których dotyczy problem.
  • Gen-jitsu – rzeczywiste dane: analiza rejestrów, wykresów, raportów, tabel.
 • Korzyści ze stosowania metody QRQC.
 • Metoda QRQC a cykl Deminga PDCA. 
 • Przyczyny a objawy – podstawowe różnice.

Powołanie zespołu ds. QRQC:

 • Dobór członków zespołu pod względem kompetencji, stanowiska i wydziału pracy.
 • Role w zespole, specyfika zadań i odpowiedzialność.
 • Ustanowienie zasad współpracy, częstotliwości spotkań, komunikacji, raportowania, eskalacji problemu.

Niezwłoczne działania zatrzymujące rozpowszechnianie się wady / problemu:

 • Czerwone pudełko (ang. Red Box) – miejsce separacji wyrobów, części niezgodnych.
 • Obserwacja pracy członków zespołów.
 • Analiza natychmiastowa – porównywanie wyrobów, komponentów wadliwych z dobrymi.
 • Weryfikacja – potwierdzenie działań za pomocą prostej listy kontrolnej.

Techniki i metody w praktyce QRQC:

 • Opisanie problemu:
  • Metoda 5W2H.
  • Jest / nie jest.
 • Narzędzia RCA (Root Cause Analysis) – identyfikacja przyczyny źródłowej problemu:
  • Burza mózgów.
  • Diagram przyczynowo – skutkowy Ishikawy.
  • Technika 5 razy dlaczego (5WHY).
  • Drill Deep – wykorzystanie 5 razy dlaczego w trzech optymalnych rozwiązaniach.
  • Celowe odtworzenie wady, problemu – technika pomocna w zrozumienia działania problemu.
  • Diagram żółwia.
  • Diagram Pareto-Lorenza.
  • Ocena rozkładu procesu z wykorzystaniem histogramu.
  • Wykres liniowy z naniesionymi liniami granic tolerancji.
  • Karta kontrolna wartości indywidualnej.
  • Implementacja arkusza kontrolnego do zbierania i stratyfikacji danych pomiarowych procesu.
 • Wdrażanie i ocena działań korygujących i zapobiegawczych:
  • Matryca priorytetów – ustalenie kolejności wdrażania rozwiązań, na podstawie ich wpływu na problem.
  • Plan działań – lista odpowiedzialności.
  • Audit wielowarstwowy.
  • Standaryzacja pracy na podstawie rozwiązania problemu.
  • Poka-Yoke / Error Proofing.
  • Ocena ilościowa z wykorzystaniem analizy graficznej i podstawowych miar statystycznych.
  • Lesson Learned – wnioski z analizy.
 • Przebieg analizy z wykorzystaniem formularza QRQC.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem programu MS Excel i opcjonalnie z wykorzystaniem programu Minitab.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory (MS Excel) mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym.

Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Problem solving profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Liderów zespołów produkcyjnych i jakościowych (Brygadzistów, Mistrzów).
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania podstawowych narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Szukania przyczyn źródłowych i rozwiązań prostszych problemów, które można rozwiązać w krótkim czasie, bez nakładu zaawansowanych technik matematycznych i statystycznych.
 • Poprawnego definiowania efektywnych działań korygujących i zapobiegawczych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności