MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak w optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych

MS Excel: Wykorzystanie dodatku Analysis ToolPak w optymalizacji procesów i rozwiązywaniu problemów produkcyjnych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy z zakresu analizy danych z wykorzystaniem programu MS Excel.
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania dodatku Analysis ToolPak w zawodowej aktywności osób pracujących na stanowisku Inżynierskim lub pokrewnym.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

Analiza danych – narzędzia Analysis ToolPak :

 • Analiza wariancji:
  • Jednoczynnikowa.
  • Dwuczynnikowa z powtórzeniami.
  • Dwuczynnikowa bez powtórzeń.
 • Korelacja – badanie zależności pomiędzy zmiennymi wyrażonymi w skali ciągłej.
 • Statystyka opisowa – podstawowe miary opisowe danych empirycznych.
 • Test F: z dwiema próbami dla wariancji.
 • Histogram – budowa i interpretacja wykresu.
 • Średnia ruchoma – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych.
 • Generowanie liczb pseudolosowych.
 • Regresja liniowa i wieloraka. Przygotowanie, analiza i interpretacja zależności pomiędzy zmiennymi. Ocena modelu matematycznego.
 • Próbkowanie: metoda okresowa i losowa.
 • Test t:
  • Par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej.
  • Z dwiema próbami zakładający równe wariancje.
  • Z dwiema próbami zakładający nierówne wariancje.
 • Wykresy statystyczne:
  • Wykres skrzynkowy (ang. Box-Plot).
  • Pareto – Lorenza.
  • Liniowy.
  • Kolumnowy

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel (dodatek Analysis ToolPak).

Obliczenia poparte są bogatym wsparciem przedstawiającym studium praktycznego przypadku (case study).

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób wykorzystujących program MS Excel w codziennym życiu zawodowym.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracyjnych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych oferowanych przez dodatek „Analysis ToolPak” programu MS Excel.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności