MS Excel: Zastosowanie Inżynierskie

MS Excel: Zastosowanie Inżynierskie

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel.
 • Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

Podstawowe operacje z zakresu analizy danych:

 • Formuły i obliczenia.
 • Adresowanie bezwzględne.
 • Ochrona danych i zabezpieczenia.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Nazwy komórek.
 • Funkcje.
 • Funkcje logiczne (fałsz, prawda) i (oraz, lub, jeżeli).
 • Formuły złożone.
 • Symulacja.
 • Szukaj wyniku.
 • Solver.
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sumy częściowe.
 • Filtr (autofiltr).
 • Filtr zaawansowany.
 • Filtrowanie niestandardowe.
 • Sortowanie danych.
 • Funkcje bazy danych.
 • Funkcja Wyszukaj.Pionowo.
 • Tabele przestawne.
 • Dane zewnętrzne.
 • Skróty klawiszowe.

Metody statystyczne:

 • Statystyka opisowa.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi: określenie siły, kierunku i istotności statystycznej.
 • Wykonanie analizy prognozowania Y (mierzona charakterystyka jakościowa) na podstawie X z wykorzystaniem funkcji prognozowania: NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGLINW.
 • Porównanie danych pochodzących z dwóch populacji pod względem rozrzutu i wartości średniej.

Budowanie i interpretacja wykresów oferowanych przez program MS Excel:

 • Kolumnowy.
 • Liniowy.
 • Kołowy.
 • Słupkowy.
 • X Y (punktowy).
 • Histogram.
 • Skrzynka i wąsy.
 • Wykresy przestawne – wykorzystanie wykresów w analizie wielowymiarowej.
 • Analiza Pareto – Lorenza.

Budowanie i interpretacja wykresów, które nie są dostępne w programie MS Excel:

 • Przedziałowy (interval plot).
 • Wartości indywidualnej pomiaru (individual value plot).
 • Graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002.
 • Karta Xi-MR.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w przedsiębiorstwie. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Program szkolenia przedstawiony jest najpierw teoretycznie, a następnie wszystkie wykresy budowane są przez uczestników prowadząc szkolenie w formie warsztatu i ćwiczeń.

Do celów analizy statystycznej przygotowane są dane pochodzące z procesów technologicznych.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób wykorzystujących program MS Excel w codziennym życiu zawodowym.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji i utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracyjnych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.

Uczestnik nauczy się:

 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów analitycznych używając programu MS Excel.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi analizy danych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Tworzenia i przedstawiania danych w formie raportów.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności