Minitab: DoE – projektowanie eksperymentów

Minitab: DoE – projektowanie eksperymentów

Minitab

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Minitab podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu.
 • Udowodnienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitab – program szkolenia

 • Rola projektowania eksperymentów w osiąganiu celów produkcyjnych i jakościowych przedsiębiorstwa.
 • Wpływ planowania eksperymentów na eliminację strat i optymalizację zysków.
 • Zarządzanie projektem poprzez określenie celów badania, definiowanie etapów projektu, stawianie hipotez statystycznych.
 • Podstawy statystycznej analizy danych. Definicje.
 • Pojęcia podstawowe związane z planowaniem eksperymentów (zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 3534-3 „Planowanie doświadczeń”.)
 • Estymacja punktowa i przedziałowa.
 • Klasyfikacja skal pomiarowych.
 • Hipotezy statystyczne, pojęcia wnioskowania statystycznego.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (One-Way ANOVA) – badanie wpływu jednego czynnika (zmienna objaśniająca X) ustawionego na wielu poziomach na charakterystykę kontrolną (zmienną objaśnianą Y).
 • Testy porównań wielokrotnych – analizowanie różnic wartości średnich dla porównania poziomów analizowanego czynnika X.
 • Wieloczynnikowa analiza wariancji, plany:
  • Czynnikowe kompletne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
  • Czynnikowe frakcyjne dla wielkości z nastawami dyskretnymi.
  • Eliminacyjne Placketta-Burmana.
  • Generalne, pełne plany czynnikowe – doświadczenia, w których czynniki ustawiamy na więcej niż dwóch poziomach.

Obliczenia poparte są przykładami praktycznymi.

Uczestnik szkolenia otrzymuje gotowe instrukcje w formie papierowej wykonywania procedur statystycznych oraz interpretacji ich wyników w programie Minitab.

Analizy prowadzimy z użyciem danych z realnych procesów i problemów, które wystąpiły w przeszłości (studium praktycznego przypadku – case study). 

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów procesu, jakości, działów projektu i konstrukcji, techników laboratoriów pomiarowych, technologów.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Pracowników z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.

Minitabuczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych z zakresu planowania eksperymentów.
 • Dobierania odpowiednich planów do praktycznej sytuacji – aktualnego problemu w firmie.
 • Identyfikowania czynników, które staną się częścią eksperymentu.
 • Wykorzystywania programu Minitab do celów planowania eksperymentów.
 • Rozwiązywania problemów procesów produkcyjnych i jakości wyrobów z wykorzystaniem programu Minitab.
 • Optymalizacji i regulacji procesów produkcyjnych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności