MS Excel – Zakres podstawowy

MS Excel – Zakres podstawowy

MS Excel

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

MS Excel podstawowe cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania podstawowych operacji logicznych, matematycznych i graficznych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

MS Excel – program szkolenia

 • Definicje i terminy programu.
 • Elementy okna programu.
 • Wstęgi.
 • Poruszanie się po arkuszu i skoroszycie.
 • Dostosowywanie podstawowych elementów środowiska programu.
 • Formuły i obliczenia.
 • Adresowanie bezwzględne.
 • Ochrona danych i zabezpieczenia.
 • Sprawdzanie poprawności danych.
 • Nazwy komórek.
 • Funkcje.
 • Funkcje logiczne (fałsz, prawda) i (oraz, lub, jeżeli).
 • Formuły złożone.
 • Symulacja.
 • Szukaj wyniku.
 • Solver.
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sumy częściowe.
 • Filtr (autofiltr).
 • Filtr zaawansowany.
 • Filtrowanie niestandardowe.
 • Sortowanie danych.
 • Funkcje bazy danych.
 • Funkcja Wyszukaj.Pionowo.
 • Tabele przestawne.
 • Dane zewnętrzne.
 • Skróty klawiszowe.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym.

Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Rozpoczynających pracę z programem MS Excel osób.
 • Chcących doskonalić podstawową wiedzę i umiejętności posługiwania się programem MS Excel pracowników Firm produkcyjnych i usługowych na każdym szczeblu zarządzania.

MS Excel uczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu w budowaniu arkuszy kalkulacyjnych.
 • Budowania i interpretacji podstawowych wykresów na podstawie danych liczbowych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Tworzenia raportów.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności