Tag: procesy przemysłowe

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem. Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i…
Read more

MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Moduł 1 – proces: Moduł 2 – wskaźniki: Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel. W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej. Ten sposób…
Read more

Test T studenta w praktyce

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie praktycznego wykorzystania jednego z najpopularniejszych testów (test T) statystycznych wykorzystywanych w przemyśle. Test t Studenta jest często stosowanym w praktyce parametrycznym testem istotności. Za jego pomocą weryfikacji poddaje się różnice wartości średnich z pomiarów w dwóch próbach. Test T – główne założenia: Badane są dwie próby z populacji mających rozkłady…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Połączenia gwintowe Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny głównych czynników wpływających na proces kontroli łączników gwintowych.Poznanie metod prowadzenia analiz systemów pomiarowych i statystycznej kontroli w procesie połączeń gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej)…
Read more