Nasi Eksperci

dr inż. Rafał Popiel

Certyfikowany Techniczny Master metody Red X Doriana Shainina – bezkonkurencyjnej metody rozwiązywania problemów i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Skuteczny Problem Solver wykorzystujący w pracy logikę, matematykę i statystykę w celu niezwłocznego i kompleksowego rozwiązania każdego problemu związanego z jakością wyrobu.

Praktyk, który w swojej karierze zawodowej pracował dla największych Firm w Polsce.

Absolwent:

Wydziału Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Śląskiej. Przewód doktorski w obszarze wiedzy nauki techniczne, dziedzinie nauki techniczne i dyscyplinie Inżynieria Produkcji, pod tytułem: Sterowanie jakością procesów montażu połączeń gwintowych w przemyśle motoryzacyjnym metodami modelowania empirycznego.

Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy o kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem.

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej o kierunku Przygotowanie Pedagogiczne.

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o kierunku Narzędzia Informatyczne w Analizie Danych.

Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ze specjalnością Inżynieria Jakości oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Doświadczenie zawodowe:

1999 – 2003: Isuzu Motors Polska (fabryka silników wysokoprężnych w Tychach).

2003 – 2014: General Motors – ISPOL (fabryka silników wysokoprężnych w Tychach).

2015 – 2018: General Motors Opel Gliwice (fabryka samochodów osobowych).

Rekomendacje znaleźć można na profilu Linkedin.

.

mgr inż. Paweł Tracz

Efektywny i kompetentny Inżynier z bogatym doświadczeniem w obszarach nadzorowania procesów produkcyjnych m.in. konstrukcji stalowych/spawania i obróbki mechanicznej.

Posiada wymierne osiągnięcia w zakresie optymalizacji procesów technologicznych oraz dogłębną wiedzę techniczną w zakresie konstrukcji, mechaniki i budowy maszyn.

Priorytetowo traktuje poszukiwanie i wdrażanie usprawnień w procesie produkcji z wykorzystaniem technik Lean Six Sigma.

Absolwent:

Wydziału Mechaniczny-Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności: Zarządzanie Jakością i Komputerowe Wspomaganie Przetwórstwa Materiałów.

Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej o specjalności Konstrukcja Form Wtryskowych.

Aktualnie:

Doktorant Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach o kierunku Inżynierii Produkcji. Tematyka pracy doktorskiej związana jest z optymalizacją procesu produkcyjnego, weryfikacji cech użytkowych produktu z wykorzystaniem analizy numerycznej MES, analizy statystycznej a także analizy fizykalnej.

Autor pięciu publikacji naukowych.

Doświadczenie zawodowe:

2005 – 2010: Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A. (Konstruktor/Technolog).

2010 – 2011: Rafako S.A. (Konstruktor/Technolog).

2011 – 2017: Bilfinger ELWO Sp. z o.o. (Główny Technolog).

2017 – 2018: Bufil Sp. z o.o. (Dyrektor Produkcji).

2019 – : Elform Sp. z o.o.( zastępca Dyrektora Produkcji – Główny Technolog).

Rekomendacje znaleźć można na profilu Linkedin.