Nasi Eksperci

Rafał Popiel

Jestem absolwentem wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ze specjalnością Inżynieria Jakości oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ukończyłem również podyplomowe studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy o kierunku BHP i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem. Jako absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej o kierunku Przygotowanie Pedagogiczne zdobyłem gruntowną wiedzę i umiejętności prowadzenia wykładów, szkoleń i nauczania. Kończąc z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach o kierunku Narzędzia Informatyczne w Analizie Danych, nauczyłem się wykorzystywania narzędzi statystycznej analizy danych w zakresie prowadzenia regulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Aktualnie jestem doktorantem wydziału Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Śląskiej, gdzie zdobywam wiedzę na temat zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w optymalizacji procesów produkcyjnych głównie związanych z połączeniami gwintowymi.

Dysponuję ponad 19 letnim doświadczeniem pracy w branży motoryzacyjnej (fabryka silników wysokoprężnych w Tychach oraz fabryka samochodów osobowych Opel w Gliwicach).

Posiadam unikalny w Polsce tytuł Technicznego Mastera metody Red X Doriana Shainina, która jest wydajną metodą rozwiązywania problemów i optymalizacji procesów produkcyjnych.

W życiu zawodowym stawiam na nieustanny rozwój i pogłębianie wiedzy z obszaru nauk ścisłych oraz Lean Manufacturing SIX SIGMA. Życie prywatne wypełnia mi najważniejsza dla mnie Rodzina i sport

Paweł Tracz

Jestem absolwentem Wydziału Mechaniczny Technologiczy Politechniki Śląskiej w Gliwicach o specjalności: Zarządzanie Jakością i Komputerowe Wspomaganie Przetwórstwa Materiałów. Ukończyłem także studia podyplomowe o specjalności Konstrukcja form wtryskowych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. W roku 2018 otworzyłem przewód doktorski w Politechnice Śląskiej w Katowicach o kierunku Inżynierii Produkcji. Tematyka pracy doktorskiej związana jest z optymalizacją procesu produkcyjnego, weryfikacji cech użytkowych produktu z wykorzystaniem analizy numerycznej MES, analizy statystycznej a także analizy fizykalnej. Od 2005 roku związany jestem z branżą energetyczną. Jestem autorem pięciu publikacji naukowych dotyczących tematu mojej rozprawy doktorskiej. Obszary moich zainteresowań to między innymi badania i analizy numeryczne prowadzone dla różnego rodzaju produktów i procesów technologicznych, a także badania eksperymentalne w optymalizacji procesu produkcyjnego.

Prywatnie uwielbiam sport i czas spędzony z rodziną.