Kategoria: Szkolenia

Proces montażu połączeń gwintowych

Inżynier ds. procesu montażu połączeń gwintowych

Czas trwania 10 dni po 7 godzin (70 godzin). Cel szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności Inżyniera ds. procesu montażu połączeń gwintowych. To unikalne szkolenie opracowane zostało na podstawie wieloletniego doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym. Ponad 7 lat pracy przy projektowaniu, regulacji i optymalizacji procesów montażu i kontroli połączeń gwintowych pozwoliło na stworzenie tej kompleksowej oferty…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Podstawy operacji dokręcania łączników gwintowych

Czas szkolenia: 1 dzień – 7 godzin. Cele szkolenia Przekazanie podstawowej wiedzy na temat dokręcania śrub i nakrętek w przedsiębiorstwie, w którym wytwarzanie produktów opiera się na procesie łączenia elementów za pomocą dokręcania łączników gwintowych. Doskonalenie metod prowadzenia kontroli i pomiarów momentów dokręconych śrub i nakrętek. Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Metody i techniki statystyczne wykorzystywane w analizie procesu połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cele szkolenia: Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z projektowaniem i optymalizacją procesów połączeń gwintowych. Nabycie umiejętności oceny, analizy i interpretacji głównych czynników wpływających na proces dokręcania. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Podstawowe wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych – omówienie głównych…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe – analiza i regulacja procesu dokręcania

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin) Opis szkolenia Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia zastosowane i wykorzystane być mogą przede wszystkim w zakładach produkcji masowej, w których użycie połączenia gwintowanego jest podstawą łączenia elementów. Niejednokrotnie zdarza się, iż w stabilnym i dobrze wyregulowanym procesie dokręcania dochodzi nagle do sytuacji, w których następuje czasowe lub ciągłe…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Wzorcowanie (kalibracja) ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych. Nauczenie wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 6789-1,2:2017, m.in.:…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych elektrycznych i pneumatycznych. Nauczenie wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normami PN ISO 5393, VDI/VDE oraz ISO 22514. Program szkolenia Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania. Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych

Czas trwania: 2 dni po 7 godzin (14 godzin). Cel szkolenia Przekazanie zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesu dokręcania i kontroli połączeń gwintowych. Opis szkolenia Szkolenie przedstawia techniki dokręcania ze względu na zastosowane narzędzie, metodę i strategię dokręcania. Omawiane jest wykorzystanie zaawansowanych technik analizy statystycznej w doborze optymalnych metod dokręcania. Profil…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Projektowanie procesu kontroli połączeń gwintowych

Czas szkolenia: 3 dni (21 godzin) Opis szkolenia Szkolenie dotyczy możliwości wykorzystania konkretnych metod analizy statystycznej w modelowaniu i sterowaniu jakością montażu i kontroli procesu połączeń dokręcanych. Przedstawiana jest ocena głównych czynników wpływających na proces kontroli połączenia gwintowego oraz uzyskanie podstaw merytorycznych do ich właściwej interpretacji poprzez poznanie narzędzi pomiarowych i statystycznych. Obliczenia prowadzone są…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin) Cel szkolenia: Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego. Szacunkowy udział części praktycznej (ćwiczenia): 60% Program szkolenia: Podstawy procesu dokręcania: Omówienie głównych czynników mających wpływ na poprawność operacji dokręcania. Przedstawienie głównych metod i strategii dokręcania. Terminy i definicje…
Read more

Wykorzystanie testu Bartletta w praktyce

Minitab – zakres podstawowy

Czas szkolenia: 2 dni po 7 godzin. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zakresie podstawowym, a także prowadzenia analizy danych z procesów technologicznych. Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70% Program szkolenia: Wprowadzenie do obsługi programu Minitab: Charakterystyka programu Minitab. Podstawowe operacje. Interfejs użytkownika. Usługa „help” i „help” kontekstowy. Okno sesji…
Read more