Kategoria: Szkolenia

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control). Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości. Omówienie w teorii i praktyce kolejnych…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA. Nabycie umiejętności korzystania z 7 narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Obliczenia,…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving: statystyczne narzędzia metody DMAIC Six Sigma

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie TYLKO statystycznych narzędzi wykorzystywanych w metodzie DMAIC Six Sigma. Nabycie przez uczestnika umiejętności doboru najlepszego narzędzia analizy statystycznej, wykorzystania jego potencjału i interpretacji…
Read more

Problem Solving: G8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody 8D (Global 8 Disciplines). Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Obliczenia, analizy i interpretacje…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving: zaawansowane narzędzia – analiza zależności (korelacji i regresji)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia analiz zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X) a zmienną zależną (Y). Przedstawienie efektywnych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.…
Read more

Metoda Shainina

Problem Solving: zaawansowane narzędzia – metoda Y→X

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o specjalne narzędzia postępowania logicznego i analitycznego reaktywnej metody Y→X. Przedstawienie efektywnych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części…
Read more

MS Excel: Zakres podstawowy

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w życiu zawodowym i prywatnym. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania podstawowych operacji logicznych, matematycznych i graficznych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.…
Read more

MS Excel: Wykresy i podstawowe miary opisowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania wykresów, które można budować w programie MS Excel. Przedstawienie zasad analizy i interpretacji graficznej prezentacji danych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Budowanie wykresów, wykonywanie analiz i…
Read more

MS Excel: Statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem testów istotności statystycznej.Przedstawienie zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwiązywania problemów tj. szukania i potwierdzania przyczyny źródłowej problemu. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia, analizy…
Read more

MS Excel: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu MS Excel. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku,…
Read more