Kategoria: Szkolenia

Zmiany w funkcjonowaniu działów HR i ryzyka dla pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance w przepisach polskich 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 4 lub 6 godzin Podstawowe cele szkolenia: Zapoznanie z nowymi uprawnieniami pracowniczymi oraz ryzykami pracodawcy, a także rozwiązaniami na gruncie przepisów unijnych polskich. Wskazanie sposobów możliwych reakcji na żądania pracowników w oparciu o nowo przyznane uprawnienia w wyniku wdrożenia dyrektywy. Forma szkolenia: Szkolnie prowadzone jest w formie wykładów i…
Read more

Możliwości weryfikacji rzetelności kontrahenta oraz prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 6 godzin Podstawowe cele szkolenia Przygotowanie do procesu nawiązywania relacji gospodarczych lub prowadzonych negocjacji handlowych. Poznanie możliwości / narzędzi służących weryfikacji sytuacji kontrahenta / potencjalnego kontrahenta. Poznanie zasad odpowiedzialności kontrahentów oraz wybranych zabezpieczeń wykonania umowy. Forma szkolenia Szkolnie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Program szkolenia Źródła pozyskiwania…
Read more

Rysunek techniczny – zakres podstawowy

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobicie wiedzy w zakresie podstawowym w temacie najważniejszych zagadnień rysunku technicznego. Zrozumienie zapisów na technicznych rysunkach części, planów wytwarzania i kontroli wyrobów. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 40%. Obliczenia i analiza dokonywane mogą być…
Read more

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem. Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i…
Read more

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 3 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 1 zjazd 1 dzień (7 godzin) 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 2 zjazdy po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia: Zdobycie umiejętności Inżyniera Jakości w zakresie łączenia wiedzy…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control). Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości. Omówienie…
Read more

Problem Solving: Narzędzia procesu rozwiązywania problemów (poziom podstawowy)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie podstaw z zakresu rozwiązywania problemów procesów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%. Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta. Problem…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA. Nabycie umiejętności korzystania z 7 narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej…
Read more

Problem Solving: statystyczne narzędzia metody DMAIC Six Sigma

Problem solving Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy po 2 dni (14 godzin) Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przedstawienie TYLKO statystycznych narzędzi wykorzystywanych w metodzie DMAIC Six Sigma. Nabycie przez uczestnika umiejętności doboru najlepszego narzędzia analizy statystycznej,…
Read more