Kategoria: Szkolenia

Ekspert ds. rozwiązywania problemów przemysłowych

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Moduł 1. Wiadomości podstawowe. Moduł 2. Metody i narzędzia dla problemów prostych. Moduł 3. Metody i narzędzia dla problemów trudnych, złożonych i wieloczynnikowych. Moduł 4. Specjalne narzędzia metody Y→X . Techniki do złożonych problemów w…
Read more

Inspektor Kontroli Jakości

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia: Forma szkolenia Program szkolenia Moduł 1. Wiadomości podstawowe. Moduł 2. Graficzna analiza danych. Budowanie i interpretacja wykresów. Moduł 3. Podstawy metrologii i analizy systemów pomiarowych (MSA). Moduł 4. Podstawy statystycznego sterowania procesem (SPC). Moduł 5. Podstawy AQL – statystyczne procedury odbiorczej kontroli wyrywkowej. Moduł…
Read more

Problem Solving: Efektywne rozwiązywanie problemów według podręcznika AIAG (CQI-20)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin AIAG (CQI-20) – podstawowe cele szkolenia AIAG (CQI-20) – forma szkolenia AIAG (CQI-20) – program szkolenia Identyfikacja (świadomość) problemu Powołanie zespołu Opisanie problemu Działania powstrzymujące Identyfikacji przyczyny (przyczyn) źródłowych Wybór i testowanie działań korygujących Wdrożenie działań korygujących Działania zapobiegawcze Zamknięcie działań, wnioski i ocena zespołu rozwiązywania problemów…
Read more

Zmiany w funkcjonowaniu działów HR i ryzyka dla pracodawcy w związku z wdrożeniem dyrektywy Work-Life Balance w przepisach polskich 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 4 lub 6 godzin Podstawowe cele szkolenia: Zapoznanie z nowymi uprawnieniami pracowniczymi oraz ryzykami pracodawcy, a także rozwiązaniami na gruncie przepisów unijnych polskich. Wskazanie sposobów możliwych reakcji na żądania pracowników w oparciu o nowo przyznane uprawnienia w wyniku wdrożenia dyrektywy. Forma szkolenia: Szkolnie prowadzone jest w formie wykładów i…
Read more

Możliwości weryfikacji rzetelności kontrahenta oraz prawne zabezpieczenia wykonania zobowiązań

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 6 godzin Podstawowe cele szkolenia Przygotowanie do procesu nawiązywania relacji gospodarczych lub prowadzonych negocjacji handlowych. Poznanie możliwości / narzędzi służących weryfikacji sytuacji kontrahenta / potencjalnego kontrahenta. Poznanie zasad odpowiedzialności kontrahentów oraz wybranych zabezpieczeń wykonania umowy. Forma szkolenia Szkolnie prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Program szkolenia Źródła pozyskiwania…
Read more

Rysunek techniczny – zakres podstawowy

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Po każdym bloku tematycznym prowadzony jest quiz oraz zadania sprawdzające i gruntujące wiedzę. Profil uczestników Szkolenie skierowane jest do: Uczestnik nauczy się: Co mówią nasi zadowoleni Klienci: W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Rysunek techniczny z podstawami materiałoznawstwa dla działu zakupów

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Po każdym bloku tematycznym prowadzony jest quiz oraz zadania sprawdzające i gruntujące wiedzę. Profil uczestników Szkolenie skierowane jest do: Uczestnik nauczy się: . Co mówią nasi zadowoleni Klienci: W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem. Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i…
Read more

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia: Forma szkolenia Program szkolenia Moduł I – 3 dni (21 godzin) Moduł II – 3 dni (21 godzin) MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych: SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem: AQL – statystyczne…
Read more