Połączenia gwintowe: wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Połączenia gwintowe: wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych elektrycznych i pneumatycznych.
 • Omówienie w sposób teoretyczny i praktyczny wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normami ISO 5393:2017, VDI/VDE oraz ISO 22514.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładu, ćwiczeń i warsztatu.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane są na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintowe program szkolenia

 • Typy narzędzi dokręcających (wkrętarek) podlegające wzorcowaniu i wykorzystywane w procesie dokręcania.
 • Czynniki mające bezpośredni wpływ na jakość dokręcania – omówienia czynników mechanicznych, geometrycznych i trybologicznych.
 • Rodzaje połączeń gwintowych ze względu na dokładność dokręcania.
 • Główne strategie dokręcania: na określony moment dokręcania i określony kąt dokręcania (strategia momentowa i kątowa), dodatkowo jedno i wielo-stopniowa (krokowa) strategia dokręcania i wpływ tych strategii na wzorcowanie rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Definicje i terminy stosowane w procesie połączeń gwintowych.
 • Wskazanie zakresów tolerancji ze względu na metody wzorcowania odniesione w stosunku do konkretnego typu narzędzia.
 • Wzorcowanie / badanie zgodnie z międzynarodową normą ISO 5393:2017 – metoda testu wydajności / badanie charakterystyk eksploatacyjnych.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) zgodnie z normą VDI-VDE 2649 i VDI 2645-2.
 • Prowadzenie badań (wzorcowania / kalibracji) dla dynamometrycznych narzędzi wielowrzecionowych zgodnie z normą ISO 22514.
 • Uczestnicy szkolenia wykonują pomiary, a następnie wprowadzając je do przygotowanych kalkulatorów (arkuszy MS Excel) dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu wzorcowania rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Obliczenia wykonuje się z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej MiniTab.

Ciekawy artykuł

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób bezpośrednio zajmujących się kalibracją (wzorcowaniem) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów Utrzymania Ruchu, Jakości i Produkcji czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia badań rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i Menadżerów odpowiadających za jakość floty rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.

Połączenia gwintowe uczestnik nauczy się

 • Prowadzenia procesu wzorcowania (kalibracji) rotacyjnych narzędzi dynamometrycznych.
 • Dokonywania obliczeń zgodnie z zastosowanymi na szkoleniu normami.
 • Prowadzenia obliczeń w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel i Minitab.
 • Wyciągania wniosków o fizycznym stanie rotacyjnego narzędzia dokręcającego.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności