Minitab: SPC – zakres podstawowy

Minitab: SPC – zakres podstawowy

Minitab

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Minitab podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w podstawowym zakresie prowadzenia statystycznego sterowania procesem (SPC) w przedsiębiorstwie.
 • Prowadzenia analiz danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitab program szkolenia

Moduł 1: Analiza struktury danych

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana.
 • Miary rozrzutu: odchylenie standardowe i rozstęp.
 • Miara asymetrii – skośność.
 • Miara spłaszczenia – kurtoza.
 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną.
 • Analiza rozkładu danych metodą analityczną – test normalności rozkładu.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) za pomocą testu Grubbsa.

Moduł 2: Badanie stabilności procesu

Karty kontrolne Shewharta dla oceny liczbowej:

 • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
 • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
 • Xbar – s: wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.

Karty kontrolne Shewharta dla oceny alternatywnej:

 • p: frakcji jednostek niezgodnych.
 • np: liczby jednostek niezgodnych.
 • u: liczby niezgodności na jednostkę.
 • c: liczby niezgodności.

Run Chart – wykres z testami przyczyn specjalnych: mieszanin, oscylacji, trendów i grupowania danych empirycznych.

Moduł 3: Analiza zdolności i wydajności procesu

 • Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, obliczenie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
 • Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.
 • Estymacja ppm (parts per milion) – liczby braków na milion wyprodukowanych.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Certyfikowanych Green Beltów i Black Beltów metody Lean Six Sigma.

Minitabuczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu Minitab do potrzeb prowadzenia analiz SPC w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu SPC.
 • Graficznej prezentacji danych, a także metod interpretacji grafik.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności