CORE TOOLS – narzędzia branży motoryzacyjnej dla auditorów wewnętrznych

CORE TOOLS – narzędzia branży motoryzacyjnej dla auditorów wewnętrznych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Podstawowe cele szkolenia

Zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Procesu zatwierdzania części do produkcji PPAP (Production Part Approval Process).
 • Zarządzania projektami wg APQP (Advanced Product Quality Planning).
 • Wymagań IATF 16949:2016 dotyczących wprowadzania nowych wyrobów.
 • Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA).
 • Przedstawienie znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%.
 • Szkolenie może być prowadzone na podstawie danych z Firmy Klienta.

Program szkolenia

Moduł I: MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych:

 • Podstawowe cele i definicje MSA (Measurement System Analysis):
  • Proces pomiarowy, system pomiarowy, pomiar.
  • EV (ang. Equipment Variation) – zmienność od przyrządu pomiarowego.
  • AV (ang. Appraiser Variation) – zmienność od pomiarowca.
  • PV (ang. Proces Variation) – zmienność procesu (od części do części).
  • TV (ang. Total Variation) – zmienność całkowita.
 • Rozdzielczość narzędzia pomiarowego.
 • Błąd systematyczny BIAS.
 • Precyzja – badanie systematycznej odchyłki pomiarowej i rozrzutu przyrządu pomiarowego z wykorzystaniem wskaźników zdolności Cg i Cgk. Kryteria oceny zgodności systemu pomiarowego ze względu na proces i na produkt.
 • Rozróżnialność (ndc) – liczba rozróżnialnych kategorii.
 • Badanie powtarzalności i odtwarzalności pomiarowej (R&R Gage Study) metodą wartości średniej i rozstępu ARM (Average Range Method).

Moduł II: SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem:

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Podstawowe miary położenia, rozrzutu, symetrii i spłaszczenia rozkładu danych pomiarowych z procesu.
 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną i analityczną.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) rozkładu.
 • Badanie stabilności procesu za pomocą kart kontrolnych Shewharta:
  • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
  • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
  • p: frakcji jednostek niezgodnych.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu:
  • Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk.
  • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, obliczenie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
  • Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.

Moduł III: APQP (ang. Advanced Product Quality Planning) – zaawansowane planowanie jakości wyrobów:

 • APQP – cel, zastosowanie.
 • Matryca odpowiedzialności planowania jakości wyrobu.
 • Zasady planowania jakości wyrobu.
 • Etapy APQP.
 • Zatwierdzenie wyrobu i procesu.
 • Sprzężenie zwrotne, ocena i działania korygujące.

Moduł IV: PPAP (ang. Production Part Approval Process) – proces zatwierdzania części do produkcji:

 • Wprowadzenie do PPAP.
 • Zasady zatwierdzania części.
 • Przedłożenie PPAP.
 • Ocena przez klienta i wymagania wobec przedłożenia.
 • Status przedłożenia części.
 • Gwarancja przedłożonej części PSW.
 • Podstawowe dokumenty: Flow Chart, FMEA, Control Plan.

Moduł V: FMEA  (ang. Failure Mode and Effects Analysis) – analiza przyczyn i skutków wad:

 • FMEA – analiza rodzaju i skutków błędu – opis.
 • Role i odpowiedzialności zespołu.
 • FMEA dla wyrobów i procesów.
 • DFMEA – przeprowadzenie FMEA konstrukcji.
 • PFMEA – przeprowadzenie FMEA procesu.
 • Dobór wskaźnika ryzyka: Znaczenie (S), Występowanie (O), Wykrywanie (D).
 • Przykładowe FMEA.

.

Profil uczestników

 • Auditorów wewnętrznych, drugiej i trzeciej strony (dostawców i certyfikujących).
 • Specjalistów jakości odpowiedzialnych za kontakty z dostawcami i klientami (SQE, SQA).
 • Pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością.
 • Kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, technologów, inżynierów, pracowników działu jakości oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych wyrobów do produkcji.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem jak również osób odpowiedzialnych za jakość dostawców

Uczestnik nauczy się

 • Budowania relacji klient – dostawca.
 • Praktycznego przeprowadzenia procesu zatwierdzania części do produkcji.
 • Praktycznego zarządzania procesem APQP.
 • Powiązania pomiędzy PPAP a APQP, IATF 16949:2016.
 • Praktycznego przeprowadzenia analizy FMEA.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu MSA i SPC.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci:

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności