ANALIZA PROCESU DOKRĘCANIA I KONTROLI ŁĄCZNIKÓW GWINTOWYCH

Wytwarzasz produkty łączone śrubami?

Masz wrażenie, że nie wszystko działa dobrze?

Masz cykliczne problemy z jakością procesu dokręcania?

.

Skontaktuj się z nami w celu wykonania analizy Twojego procesu połączeń gwintowych.

.

Co zyskasz?

Kompleksowy Audit Twojego procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

.

CEL ANALIZY:

Wskazanie miejsc generujących straty w obszarze procesów dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

ZAKRES ANALIZY:

Dokumentacja techniczna, linia montażowa, wiedza i umiejętności personelu.

DO KOGO KIEROWANA JEST OFERTA:

Zakładów produkcyjnych wytwarzających wyroby łączone łącznikami gwintowymi (śrubami i nakrętkami).

.

W skład analizy wchodzi:

Weryfikacja narzędzi dokręcających. Dobór narzędzia w stosunku do specyfiki złącza i czasu cyklu operacji dokręcania. Dokonywana jest ocena procedur ustalania strategii (wszystkie narzędzia) i programów dokręcania (w przypadku elektrycznych narzędzi dokręcających).

Analiza procedur i poprawności doboru norm wykonywania kalibracji narzędzi dokręcających.

Weryfikacja dokumentacji technicznej procesu dokręcania: sprawdzenie kart operacyjnych i instrukcji czynnościowych pod względem optymalnego sposobu wykonywania operacji dokręcania.

Badanie poziomu wiedzy personelu technicznego pod kątem znajomości kluczowych czynników wpływających na jakość dokręcania.

Analiza systemu pomiarowego. Poprawność doboru ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu pierwszego ze względu na dokładność, powtarzalność i odtwarzalność pomiarową.

Weryfikacja dokumentacji technicznej procesu kontroli dokręconych łączników gwintowych.

Estymacja wskaźników jakości procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

Weryfikacja systemów zapobiegania błędom: error proofing, poka-yoke.

.

W wyniku analizy otrzymasz kompleksowy raport zawierający:

Ocenę stanu bieżącego z podziałem na badane obszary procesu dokręcania.

Wskazanie miejsc i metod natychmiastowego wprowadzenia działań korygujących, jeżeli zdiagnozowana zostanie taka potrzeba.

Propozycje możliwych usprawnień technicznych ze względu na narzędzia dokręcające i kontrolne.

Wskazania obszarów, w których istnieje możliwość dokonania redukcji kosztów montażu poprzez minimalizację czasu cyklu operacji i maksymalizację jakości procesu dokręcania.

Propozycje i zakres przeprowadzenia optymalizacji procesu dokręcania łączników gwintowych.

Ofertę szkoleń otwartych lub dedykowanych do Twoich potrzeb szkoleń zamkniętych.

Propozycje naszej pomocy w implementacji usprawnień i optymalizacji procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

.

Czas trwania analizy:

W zależności od zaawansowania procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych od 5 do 8 godzin.

Koszt inwestycji:

250,00 zł netto / 1 godzinę analizy procesu.

Plus koszty delegacji:

Liczba kilometrów (Tychy – siedziba Klienta – Tychy) pomnożona przez kwotę kilometrówki: 0,8358 zł/km.

Koszt noclegu (1 doba) jeżeli odległość siedziby Klienta od Tychów jest większa niż 100 km.

Jeżeli masz pytania to zadzwoń lub napisz:

Telefon komórkowy: +48 502 035 757

Mail: rafal.popiel@pstconsulting.pl


    Zapisz się do newsletter'a

    Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
    Więcej na temat naszej Polityki Prywatności