ANALIZA PROCESU DOKRĘCANIA I KONTROLI ŁĄCZNIKÓW GWINTOWYCH

Wytwarzasz produkty łączone śrubami?

Masz wrażenie, że nie wszystko działa dobrze?

Masz cykliczne problemy z jakością procesu dokręcania?

.

Skontaktuj się z nami w celu wykonania analizy Twojego procesu połączeń gwintowych.

.

Co zyskasz?

Kompleksowy Audit Twojego procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

.

CEL ANALIZY:

Wskazanie miejsc generujących straty w obszarze procesów dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

ZAKRES ANALIZY:

Dokumentacja techniczna, linia montażowa, wiedza i umiejętności personelu.

DO KOGO KIEROWANA JEST OFERTA:

Zakładów produkcyjnych wytwarzających wyroby łączone łącznikami gwintowymi (śrubami i nakrętkami).

.

W skład analizy wchodzi:

Weryfikacja narzędzi dokręcających. Dobór narzędzia w stosunku do specyfiki złącza i czasu cyklu operacji dokręcania. Dokonywana jest ocena procedur ustalania strategii (wszystkie narzędzia) i programów dokręcania (w przypadku elektrycznych narzędzi dokręcających).

Analiza procedur i poprawności doboru norm wykonywania kalibracji narzędzi dokręcających.

Weryfikacja dokumentacji technicznej procesu dokręcania: sprawdzenie kart operacyjnych i instrukcji czynnościowych pod względem optymalnego sposobu wykonywania operacji dokręcania.

Badanie poziomu wiedzy personelu technicznego pod kątem znajomości kluczowych czynników wpływających na jakość dokręcania.

Analiza systemu pomiarowego (MSA R&R). Poprawność doboru ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu pierwszego ze względu na dokładność, powtarzalność i odtwarzalność pomiarową.

Weryfikacja dokumentacji technicznej procesu kontroli dokręconych łączników gwintowych.

Estymacja wskaźników jakości procesu (SPC) dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

Weryfikacja systemów zapobiegania błędom: error proofing, poka-yoke.

.

W wyniku analizy otrzymasz kompleksowy raport zawierający:

Ocenę stanu bieżącego z podziałem na badane obszary procesu dokręcania.

Wskazanie miejsc i metod natychmiastowego wprowadzenia działań korygujących, jeżeli zdiagnozowana zostanie taka potrzeba.

Propozycje możliwych usprawnień technicznych ze względu na narzędzia dokręcające (ISO 6789 / ISO 5393) i kontrolne.

Wskazania obszarów, w których istnieje możliwość dokonania redukcji kosztów montażu poprzez minimalizację czasu cyklu operacji i maksymalizację jakości procesu dokręcania.

Propozycje i zakres przeprowadzenia optymalizacji procesu dokręcania łączników gwintowych.

Ofertę szkoleń otwartych lub dedykowanych do Twoich potrzeb szkoleń zamkniętych.

Propozycje naszej pomocy w implementacji usprawnień i optymalizacji procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych.

.

Czas trwania analizy:

W zależności od zaawansowania procesu dokręcania i kontroli łączników gwintowych od 5 do 8 godzin.

Koszt inwestycji:

450,00 zł netto / 1 godzinę analizy procesu.

Plus koszty delegacji:

Liczba kilometrów (Tychy – siedziba Klienta – Tychy) pomnożona przez kwotę kilometrówki: 1,15 zł/km.

Koszt noclegu (1 doba) jeżeli odległość siedziby Klienta od Tychów jest większa niż 100 km.

Jeżeli masz pytania to zadzwoń lub napisz:

Telefon komórkowy: +48 502 035 757

Mail: rafal.popiel@pstconsulting.pl


    Zapisz się do newsletter'a

    Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
    Więcej na temat naszej Polityki Prywatności