MS Excel: Karty akceptacji procesu

MS Excel: Karty akceptacji procesu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Podstawowe cele szkolenia

 • Przedawnienie praktycznego stosowania karty akceptacji procesu, ustalenia ogólnych procedur, liczności próbek, granic kontrolnych i kryteriów decyzyjnych.
 • Zrozumienie znaczenia połączenia sterowania z elementami kontroli odbiorczej.
 • Nabycie umiejętności podejmowania decyzji w kategorii odpowiedzi na pytania:
  • Czy wyznaczony procent jednostek wyrobu lub usługi pobranych z procesu spełni (lub nie) wymagania specyfikacji.
  • Czy proces przesunął się (lub nie) poza pewien dopuszczalny obszar położeń poziomu procesu.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładu i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Program szkolenia

 • Definicje, symbole i skróty wykorzystywane do przygotowania karty akceptacji procesu.
 • Opis praktycznego zastosowania karty akceptacji procesu.
 • Ocena rozkładu prawdopodobieństwa założonego do stosowania kart akceptacji procesu:
  • Graficzny test normalności rozkładu.
  • Test Shapiro-Wilka.
 • Akceptacja procesu:
  • Wykreślanie karty.
  • Interpretacja karty.
 • Procedury obliczeniowe.
 • Wybór par elementów.
 • Elementy definiujące APL i RPL.
 • Współczynniki do obliczania kontrolnych granic akceptacji.
 • Elementy definiujące APL, α, β, oraz n.
 • Elementy definiujące RPL, α, β, oraz n.
 • Częstość i metody pobierania próbek.
 • Praktyczne przykłady przemysłowe.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym.

Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w temacie szkolenia.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów i specjalistów ds. jakości i produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób odpowiedzialnych za planowanie i organizację kontroli jakości z wykorzystaniem metod statystycznych.

Uczestnik nauczy się

 • Praktycznego stosowania karty akceptacji procesu, ustalenia ogólnych procedur, liczności próbek, granic kontrolnych i kryteriów decyzyjnych.
 • Prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Zrozumienie znaczenia połączenia sterowania z elementami kontroli odbiorczej.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności