Połączenia gwintowe: zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych

Połączenia gwintowe: zaawansowane techniki dokręcania łączników gwintowych

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia

 • Przekazanie zaawansowanej wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesu dokręcania łączników gwintowych.
 • Przedstawienie zaawansowanych technik dokręcania z wykorzystaniem elektrycznych wkrętarek dokręcających.

Forma szkolenia

 • Szkolenie realizowane jest w formie zamkniętej.
 • Ćwiczenia i warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem danych pochodzących z procesu montażu połączeń gwintowych Klienta.
 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.

Połączenia gwintowe – program szkolenia

Podział metod dokręcania ze względu na rodzaj zastosowanego narzędzia dokręcającego: narzędzia ręczne, pneumatyczne i elektryczne.

Metody oceny jakości procesu dokręcania łączników gwintowych:

 • Analiza zdolności i wydajności dla momentu dynamicznego i statycznego.
 • Analiza rozkładu kąta finalnego dokręcania w strategii na określony moment dokręcania.
 • Ocena efektu relaksacji połączenia gwintowego – wpływ zastosowanego narzędzia, metody dokręcania oraz strategii na spadek momentu na śrubie lub nakrętce po dokręceniu.

Rodzaje połączeń gwintowych: twarde i miękkie – dobór optymalnych metod i wartości parametrów dokręcania:

 • Przeciwdziałanie zjawisku przekroczenia momentu dokręcania ze względu na sztywność złącza (ang. „overshoot’).
 • Minimalizacja ryzyka samoczynnego luzowania się śrub i nakrętek po dokręceniu.

Strategie dokręcania – według:

 • Kontrolowanej charakterystyki: dokręcanie na określony moment dokręcania lub moment i kąt dokręcania.
 • Dokręcania w zakresie sprężystym oraz dokręcania powyżej granicy plastyczności śruby.
 • Zastosowanego narzędzia dokręcania:
  • Wkrętak ręczny w połączeniu z kluczem dynamometrycznym typu 2.
  • Klucz pneumatyczny o napędzie pulsacyjnym w połączeniu z kluczem dynamometrycznym typu 2.
  • Dokręcanie kluczem ręcznym typu 1.
  • Dokręcanie wkrętarkami elektrycznymi o napędzie ciągłym.
 • Zastosowanej techniki dokręcania:
  • Dokręcanie jedno i wielokrokowe (etapowe).
  • Dokręcanie z krokiem wstecznym.
  • Sekwencyjne metody dokręcania.
  • Dokręcanie wielowrzecionowe: sposoby oceny i porównania niezależnych wkrętarek.

Statystyczne (Planowanie eksperymentów – DoE) metody doboru optymalnych wartości parametrów dokręcania tj.:

 • Prędkość obrotowa [rpm] w fazie „rundown”.
 • Prędkość obrotowa [rpm] w finalnym kroku dokręcania.
 • Przyśpieszenie do prędkości dokręcania w finalnym kroku.
 • Wartości momentów pośrednich pomiędzy kolejnymi krokami dokręcania.

Metody prewencji operacji dokręcania:

 • Poka-yoke (metoda kontaktu, ustalonej wartości i koniecznego kroku) dla dokręcania z wykorzystaniem ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Error proofing dla dokręcania z wykorzystaniem zaawansowanych wkrętarek elektrycznych:
  • Wyznaczenie optymalnych granic kątowych dla momentu fazy wstępnej (tzw. faza „rundown” – luźnego obrotu łącznika gwintowego przed stykiem z powierzchnią oporową łączonego elementu).
  • Obliczenie optymalnych granic kątowych dla finalnego momentu dokręcania z wykorzystaniem miar pozycyjnych (kwantyli) lub poprzez dopasowanie optymalnego teoretycznego rozkładu zmiennej typu ciągłego.
 • Nakrętki samo zabezpieczające i samo kontrujące (ang. self-locking and squeeze-lock nuts).
 • Śruby z suchym klejem (mikrokapsułki) na gwincie (ang. threadlock) – sposoby obliczenia wartości zakresu kąta i momentu w celu wyznaczenia „okna” przejścia krzywej dokręcania dla zakresu kleju znajdującego się na gwincie.
 • Wykorzystanie metody „selftap” w przypadku dokręcania śrub formujących gwint (technologia, w której stosowane jest nakrętka bez gwintu).

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób, które odpowiadają za dobór narzędzi dokręcających w procesie produkcyjnym ze względu na kryterium jakości i kosztu.
 • Specjalistów, którzy programują wkrętarki elektryczne i są odpowiedzialni za optymalne nastawy parametrów dokręcania.
 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. produkcji i jakości.
 • Specjalistów odpowiedzialnych za regulację i optymalizację procesu dokręcania łączników gwintowych.

Połączenia gwintowe – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

 • Uczestnik zrozumie w stopniu zaawansowanym procesy dokręcania łączników gwintowych.
 • Dowie się, jakie czynniki wpływają na jakość dokręcania śrub i nakrętek.
 • Zrozumie jaki wpływ na jakość dokręcania wywiera zastosowane narzędzie, strategia i metoda dokręcania.
 • Nauczy się dobierać odpowiednie wartości parametrów dokręcania wkrętarek elektrycznych tj. prędkość dokręcania, liczba kroków, wartości punktów przejścia pomiędzy krokami dokręcania.
 • Nauczy się praktycznego wykorzystywania technik planowania eksperymentów na przykładzie procesu dokręcania łączników gwintowych.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności