Tag: Problem Solving

Ekspert ds. rozwiązywania problemów przemysłowych

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Moduł 1. Wiadomości podstawowe. Moduł 2. Metody i narzędzia dla problemów prostych. Moduł 3. Metody i narzędzia dla problemów trudnych, złożonych i wieloczynnikowych. Moduł 4. Specjalne narzędzia metody Y→X . Techniki do złożonych problemów w…
Read more

„Skręcania” czy „dokręcania”?

Proces „skręcania” czy „dokręcania”? O którym procesie mówimy w przypadku śrubowych połączeń gwintowych? W potocznym języku, a nawet dosyć często w języku przemysłowym, przyjęło się używanie słowa „Skręcanie” do procesów dokręcania połączeń gwintowych. Na przykład: 1. Moment „skręcenia” tego połączenia gwintowego wynosi 50 Nm.2. To połączenie „skręcane” jest w strategii 4 etapowej (krokowej).3. Moment kontrolny „skręcenia” wynosi 15 Nm.4.…
Read more

Efektywne metody rozwiązywania problemów – klasyfikacja testów statystycznych

Problem Rozwiązywanie problemów w przemyśle usługowym i produkcyjnym bardzo często sprowadza się do tzw. „gaszenia pożarów ”. Zamiast skutecznego rozwiązania problemu, czyli permanentnej eliminacji nieakceptowalnej różnicy pomiędzy stanem obecnym a pożądanym, bardzo często dokonuje się „zamiecenia problemu pod dywan”. Dzieje się tak z powodu eliminowania efektu (skutku) problemu, a nie tak jak to powinno się…
Read more

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów. Kluczowym etapem jest identyfikacja czynników (zmiennych objaśniających X), które wpływają w sposób istotny na zmienność oraz położenie analizowanego procesu (zmienna objaśniana Y). W przypadku problemów trudnych, wieloczynnikowych, dotyczących zautomatyzowanych procesów produkcyjnych generujących dużą ilość danych, wykorzystywanie wielowymiarowej analizy korelacji przynosi korzyści w postaci redukcji czasu rozwiązywania problemu a w konsekwencji…
Read more

Całkowanie numeryczne w procesie rozwiązywania problemów

Całkowanie numeryczne w procesie rozwiązywania problemów. Sposób rozwiązywania problemu zrywania śrub podczas operacji dokręcania. Przedstawione na Rys. 1. uszkodzone śruby, to śruby klasy wytrzymałościowej 10.9 dokręcane na moment o wartości 16 [Nm]. Na początkowym etapie rozwiązywania problemu zmienna Y wyrażona została w skali dychotomicznej: śruba się urywa / śruba się nie urywa (podczas operacji dokręcania)…
Read more

Inżynier Procesu

Czas trwania szkolenia: 6 dni / 42 godziny Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) 3 zjazdy (moduły) po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia Zdobycie umiejętności Inżyniera procesu w zakresie łączenia wiedzy inżynierskiej, technologicznej i analitycznej w celu zarządzania procesem. Nabycie umiejętności kierowania systemami produkcyjnymi i…
Read more

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia: Forma szkolenia Program szkolenia Moduł I – 3 dni (21 godzin) Moduł II – 3 dni (21 godzin) MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych: SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem: AQL – statystyczne…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control). Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości. Omówienie…
Read more

Problem Solving: Narzędzia procesu rozwiązywania problemów (poziom podstawowy)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie podstaw z zakresu rozwiązywania problemów procesów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 50%. Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta. Problem…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – 7 klasycznych narzędzi jakości (7 QC Tools)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przedstawienie i omówienie w teorii i praktyce narzędzi wspomagających zarządzanie jakością zgodnie z cyklem PDCA. Nabycie umiejętności korzystania z 7 narzędzi jakości w procesie rozwiązywania problemów przemysłowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej…
Read more