Połączenia gwintowe: wzorcowanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Połączenia gwintowe: wzorcowanie ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia wzorcowania (kalibracji) ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Poznanie metod wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2 zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu kalibracji Klienta.

Połączenia gwintoweprogram szkolenia

Omówienie zmian wprowadzonych przez normę PN-EN ISO 6789-1,2:2017. Szacowanie zmienności:

 • Odtwarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Połączenia narzędzia dynamometrycznego z systemem kalibracji.
 • Geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego.
 • Geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji.
 • Szacowanie zmienności wynikającej od zmiany punktu przyłożenia siły.
 • Szacowanie zmienności wynikającej z powtarzalności narzędzia dynamometrycznego.
 • Wyznaczenie względnej standardowej niepewności pomiaru.
 • Wyznaczenie względnej rozszerzonej niepewności pomiaru.
 • Wprowadzenie końcówki gniazda sześciokątnego.

Część warsztatową prowadzi się z wykorzystaniem systemu kalibracji oraz narzędzi dynamometrycznych typu 1 i 2. Podczas tej części wykonywane są pomiary mające na celu obliczenie wskaźników:

 • brep (odtwarzalność pomiarowa).
 • bod (zmienność wynikająca z geometrycznych własności napędu wyjściowego narzędzia dynamometrycznego).
 • bint (zmienność wynikająca z geometrycznych własności adaptera między napędem wyjściowym narzędzia dynamometrycznego a układem kalibracji).
 • bl (zmienność od zmiany punktu przyłożenia siły).

Warsztat i obliczenia

 • Obliczenia wykonuje się z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 • Kalkulatory MS Excel przygotowane podczas szkolenia mogą być wykorzystywane do przygotowania świadectwa kalibracji (certyfikatu) w Firmie Klienta.
 • Uczestnicy wykonują pomiary, wprowadzają dane do kalkulatorów, analizują i interpretują wyniki obliczeń w celu wyciągnięcia wniosków. Taki sposób prowadzenia szkolenia gwarantuje lepsze zrozumienie tematu.
 • Przygotowanie świadectwa certyfikacji zgodnie z normą PN-EN ISO 6789-1,2:2017.

Profil uczestników

Szkolenie kieruje się do:

 • Pracowników Firm, które świadczą usługę kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Pracowników laboratorium pomiarowego, osób wykonujących kalibrację ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Inżynierów utrzymania ruchu, jakości i produkcji, czyli osób, które odpowiadają za przygotowanie instrukcji prowadzenia procesu kalibracji ręcznych narzędzi dynamometrycznych.
 • Kierowników laboratoriów i osób odpowiadających za jakość floty ręcznych narzędzi dynamometrycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Połączenia gwintowe uczestnik nauczy się

 • Wykonywania wzorcowania ręcznych narzędzi dynamometrycznych zgodnie z zasadami opisanymi w najnowszej wersji normy PN-EN ISO 6789-1,2:2017.
 • Wykonywania obliczeń matematycznych i statystycznych wymaganych i opisanych w części 2 normy.
 • Przygotować świadectwo kalibracji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności