Tag: MSA

MS Excel: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu MS Excel. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku,…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i…
Read more

Minitab: warsztat MSA – analiza systemów pomiarowych z zastosowaniem ANOVA

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przeprowadzenie praktycznego warsztatu oceny systemów pomiarowych wykorzystując technikę ANOVA. Zdobycie informacji oraz poznanie różnic i zastosowań na temat prowadzenia analizy metoda krzyżową i zagnieżdżoną (ang. crossed and nested). Forma szkolenia Prowadzone jest w formie praktycznego warsztatu. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 10%. Obliczenia,…
Read more

Minitab: MSA – analiza systemów pomiarowych dla oceny liczbowej i alternatywnej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie metod oceny zdolności systemów pomiarowych (MSA) dla oceny liczbowej i alternatywnej z wykorzystaniem programu Minitab. Zrozumienie definicji i wskaźników związanych z oceną zdolności systemów kontroli alternatywnej tj. kontrola organoleptyczna, która jest ogólnie pojętą oceną jakości za pomocą zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, dotyku, zapachu).…
Read more

Minitab: wykorzystanie programu w zakresie podstawowym

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania programu Minitab w zakresie podstawowym.Prowadzenia analizy danych z procesów technologicznych w formie analitycznej i graficznej. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z…
Read more

Połączenia gwintowe: MSA – analiza systemów pomiarowych w procesie kontroli łączników gwintowych

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedstawienie praktycznego stosowania MSA w odniesieniu do procesu kontroli łączników gwintowych.Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji danych numerycznych z pomiarów wykonywanych w ramach analizy systemów pomiarowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia,…
Read more

ISOPLOT – szybka i prosta weryfikacja systemu pomiarowego

Analiza systemu pomiarowego to kluczowa część procesu rozwiązywania problemów poprzedzająca czynności związane z poszukiwaniem przyczyny źródłowej. W niniejszym artykule przedstawiono technikę wykorzystywaną w metodzie Red X Shainina: ISOPLOT. Opisana metoda dotyczy systemów pomiarowych dla pomiarów powtarzalnych (nieniszczących). Poprawny system pomiarowy powinien charakteryzować się odpowiednią, optymalną rozdzielczością (musi „widzieć” różnice pomiędzy mierzonymi częściami) oraz powtarzalnością pomiarową.…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: projektowanie procesu kontroli łączników gwintowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności oceny głównych czynników wpływających na proces kontroli łączników gwintowych.Poznanie metod prowadzenia analiz systemów pomiarowych i statystycznej kontroli w procesie połączeń gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia, analizy i…
Read more

Planowanie jakości: FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie: Praktycznych aspektów prowadzenia analizy FMEA. Zgodności z najnowszymi standardami AIAG & VDA. Wykonywania Analizy Przyczyn i Skutków Wad Procesu PFMEA. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Szkolenie…
Read more

Planowanie jakości: PPAP (Production Part Approval Process)

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie: Procesu zatwierdzania części do produkcji PPAP (Production Part Approval Process). Zgodności kwalifikacji części z wymaganiami podręcznika AIAG wyd.4. Zgodności ze standardem przemysłu motoryzacyjnego IATF 16949:2016. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń. Udział części teoretycznej…
Read more