Połączenia gwintowe: zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Połączenia gwintowe: zarządzanie zmianą konstrukcyjną elementu połączenia gwintowego

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

Połączenia gwintowe podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy i nabycie umiejętności prowadzenia analiz i obliczeń związanych z wprowadzaniem zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego.
 • Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje wykonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Połączenia gwintoweprogram szkolenia

Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu połączeń dokręcanych:

 • Wytrzymałość, twardość i sztywność materiałów / elementów połączenia gwintowego.
 • Tarcie w połączenia gwintowych – pojęcie fizyczne wywierające istotny wpływ na jakość operacji dokręcania.
 • Główne strategie dokręcania: na określony moment lub kąt dokręcania.
 • Jedno i wielokrokowa strategia dokręcania.

Krzywa dokręcania (wykres dokręcania) – co to takiego:

 • Jak pozyskać dane do budowy krzywej dokręcania.
 • Budowanie i interpretacja krzywej dokręcania.
 • Modyfikacja krzywej w celu wykonania analizy porównawczej podczas wprowadzania zmiany konstrukcyjnej elementu połączenia gwintowego.
 • Porównanie krzywych dokręcania z wykorzystaniem narzędzi i technik obliczeniowych (statystycznych i matematycznych).

Porównanie jakości elementów połączenia gwintowego przed i po zmianie z wykorzystaniem:

 • Analizy relaksacji złącza.
 • Porównania momentów kontrolnych dokręconych łączników gwintowych.

Narzędzia i techniki obliczeniowe wykorzystywane podczas wprowadzania zmian konstrukcyjnych elementów połączenia gwintowego:

 • Wstęp – wiadomości podstawowe z zakresu statystyki opisowej i matematycznej.
 • Analiza zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi:
  • Współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
  • Siła i kierunek i istotność statystyczna zależności pomiędzy dwoma zmiennymi niezależnymi.
  • Współczynnik determinacji.
  • Estymacja współczynników regresji prostej.
 • Testy statystyczne wykonywane w celu prowadzenia zmian konstrukcyjnych:
  • Graficzny i analityczny test normalności rozkładu danych.
  • Test obserwacji odstających (ang. outliers).
  • Dla porównania zmienności w dwóch próbkach – test dla wariancji.
  • Test dla dwóch średnich arytmetycznych.
  • T-test dla wartości oczekiwanej – metoda ilościowej oceny zjawiska relaksacji złącza gwintowego.
  • Test równoległości dwóch regresji prostych.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem programu MS Excel lub MS Excel i MiniTab.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów, technologów, techników, specjalistów ds. konstrukcji, produkcji i jakości.
 • Osób odpowiedzialnych za regulację i optymalizację operacji dokręcania.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.

Połączenia gwintowe uczestnik nauczy się

 • Prowadzenia analiz i obliczeń mających na celu wskazanie i oszacowanie różnicy wynikającej z wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej elementów połączenia gwintowego.
 • Zasad i metod weryfikacji jakości operacji dokręcania.
 • Opracowania dokumentacji stanowiącej zbiór technik obliczeniowych zawierających dane niezbędne do określenia jakości wprowadzanej zmiany konstrukcyjnej.
 • Prowadzenia obliczeń matematycznych i statystycznych związanych z wprowadzaniem zmian w formie analitycznej i graficznej w programie MS Excel.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności