Problem Solving: zaawansowane RCA – analiza wielu zmiennych

Problem Solving: zaawansowane RCA – analiza wielu zmiennych

Problem solving

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

RCA podstawowe cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności wskazywania przyczyn źródłowych problemu (RCA) z wykorzystaniem analizy wielu zmiennych danego procesu.
 • Zdobycie wiedzy na temat prowadzenia analiz zależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X) a zmienną zależną (Y).
 • Przedstawienie efektywnych narzędzi z zakresu procesu rozwiązywania problemów w procesach produkcyjnych i usługowych.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

RCA program szkolenia

Wstęp – wiadomości podstawowe z zakresu statystyki opisowej i matematycznej.

Moduł 1: Analiza korelacji zmiennych.

 • Korelacji liniowej Pearsona; określenie siły, kierunku i istotności statystycznej zależności pomiędzy dwoma zmiennymi.
 • Determinacji – interpretacja, ocena i wykorzystanie w procesie rozwiązywania problemów.
 • Korelacji rang Spearmana.
 • Zbieżności.

Moduł 2: Analiza regresji.

 • Liniowa funkcja regresji – badanie zależności pomiędzy dwoma zmiennymi: zmienną niezależną (X) a zmienną zależną (Y).
 • Regresja nieliniowa – badanie zależności pomiędzy dwoma zmiennymi z dopasowaniem funkcji kwadratowej, potęgowej, logarytmicznej i wykładniczej.
 • Regresja wieloraka – badanie zależności pomiędzy więcej niż jedną zmienną niezależną (X) a zmienną zależną (Y).

Moduł 3: Analiza wariancji (ANOVA).

 • Analiza zmienności w próbach – parametryczne testy dla porównania wariancji.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA) dla prób zależnych i niezależnych (parametryczna).
 • ANOVA Kruskal – Wallis i Friedman (nieparametryczne).
 • Analiza kowariancji (ANCOVA).

Moduł 4: Miary zależności cech jakościowych.

 • Badanie zależności pomiędzy cechami wyrażonymi w skali nominalnej. Obliczanie i interpretacja współczynników zbieżności korelacyjnej:
  • Pearsona-Bravaisa.
  • Bykowskiego.
  • Yula-Kendalla.
 • Test Niezależności χ2 pomiędzy zmiennymi wyrażonymi w skali nominalnej i porządkowej.
 • Badanie zależności pomiędzy cechami wyrażonymi w skali nominalnej i porządkowej. Współczynniki zbieżności korelacyjnej:
  • Yule’a.
  • Czuprowa.
  • V Cramera.
  • C Pearsona.

Obliczenia wykonywane są na przykładach praktycznych (opisach sytuacji) z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel oraz programu analizy statystycznej Minitab lub PQStat.

Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do statystycznej oceny zależności pomiędzy danymi pochodzącymi z procesów Klienta.

Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu analizy zależności.

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, technologów i techników.
 • Osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Pracowników z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.

RCA – zdobyta wiedza / korzyści dla uczestnika

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania zaawansowanych narzędzi analizy danych w procesie rozwiązywania problemów.
 • Wykorzystywania programu MS Excel, Minitab lub PQStat do celów oceny zależności pomiędzy zmiennymi.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności