Minitab: Statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności w praktyce przemysłowej

Minitab: Statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności w praktyce przemysłowej

Minitab

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin

Minitab podstawowe cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem testów istotności statystycznej.
 • Przedstawienie zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwiązywania problemów tj. szukania i potwierdzania przyczyny źródłowej problemu.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

Minitab – program szkolenia

I Moduł – Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym:

 • Populacja a próbka.
 • Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.
 • Błąd pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju.
 • Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.
 • Definicja testów parametrycznych i nieparametrycznych.
 • Parametr a estymator – własności i różnice.Populacja a próbka.
 • Pojęcie hipotezy zerowej i alternatywnej.
 • Błąd pierwszego (α) i drugiego (β) rodzaju.
 • Poziom istotności statystycznej i prawdopodobieństwo testowe p-value.
 • Definicja testów parametrycznych i nieparametrycznych.
 • Parametr a estymator – własności i różnice.
 • Skale pomiarowe – system kodujący wyniki pomiaru.

II Moduł – Wybrane testy parametryczne:

 • Grubssa dla obserwacji odstających (ang. outliers).
 • Fishera-Snedecora dla dwóch wariancji.
 • t-Studenta dla prób niezależnych (równe wariancje).
 • t-Studenta dla prób niezależnych (nierówne wariancje).
 • Bartletta dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład normalny).
 • Levene’a dla jednorodności wariancji w k>2 próbach (rozkład inny niż normalny).
 • Jednorodności wielu średnich (klasyfikacja pojedyncza).
 • t-Studenta dla par obserwacji (próby zależne).

III Moduł – Wybrane testy nieparametryczne:

 • Normalności rozkładu (Andersona-Darlinga, Kołmogorowa-Smirnowa).
 • Manna-Whitneya.
 • Sumy rang Kruskala-Wallisa.
 • Mediany.
 • Niezależności χ2.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów procesu, jakości, działów projektu i konstrukcji, techników laboratoriów pomiarowych, technologów.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Pracowników z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Lean Six Sigma.
 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.

Minitabuczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych.
 • Dobierania odpowiednich testów statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń, a następnie dokonania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Prowadzenia analiz statystycznych z użyciem programu Minitab.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności