Problem Solving – Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

Problem Solving – Skuteczne Rozwiązywanie Problemów

Metoda Shainina

Czas szkolenia: 2 dni (14 godzin)

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów w oparciu o podstawowe i specjalne narzędzia stosowane w tym procesie.

Szacunkowy udział części praktycznej (warsztaty i ćwiczenia): 70%

Program szkolenia:

Wprowadzenie do PDCA. Raport 8D – konstrukcja raportu, przedstawienie narzędzi stosowanych w poszczególnych krokach (D) raportu:

 1. Powołanie zespołu, który będzie prowadził proces rozwiązywania problemu.
 2. Zdefiniowanie i dokładne opisanie problemu.
 3. Tymczasowe działania korygujące.
 4. Identyfikowanie przyczyn(y) źródłowych problemu.
 5. Planowanie i implementowanie działań korygujących.
 6. Zatwierdzenie, weryfikacja i wdrożenie ciągłych działań korygujących.
 7. Działania zapobiegawcze
 8. Zamknięcie raportu i dokonanie podsumowania działań procesu rozwiązywania problemu.

Narzędzia wykorzystywane w poszczególnych etapach procesu rozwiązywania problemów. Klasyczne narzędzia:

 • Metoda 5W2H.
 • Przedstawianie danych na wykresach (liniowy, kolumnowy, histogram, wykres rozrzutu).
 • Analiza danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznego sterowania procesem: karta I-MR, karta X-bar-S.
 • Graficzny i analityczny test normalności rozkładu.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu – liczenie wskaźników Cp/Cpk i Pp/Ppk, PPM, frakcji braków (realizacji poza granicami tolerancji). Porównanie jakości procesów przed i po rozwiązaniu problemu.
 • Wykres liniowy z testami – testy losowości, które dostarczają informacji o nieprzypadkowej zmienności wynikającej z trendów, oscylacji, mieszanin i grupowania.
 • Karta p – karta frakcji niezgodności.
 • Analiza zależności pomiędzy dwoma zmiennymi – określenie siły i kierunku zależności.
 • Diagram Pareto-Lorenza (Pareto diagram).
 • Burza mózgów, czyli narzędzie służące do kreatywnego tworzenia nowych rozwiązań w zespole.
 • Diagram przyczynowo – skutkowy (diagram Ishikawy).
 • Analiza 5 WHY (5 razy „Dlaczego”).
 • Arkusz kontrolny – dokument służący do gromadzenia danych.
 • Wykresy Multi-Vari – specjalne narzędzia graficzne do analizy wielu zmiennych jednocześnie.

Specjalne i unikalne narzędzia wykorzystywane tylko w 4D etapie procesu rozwiązywania problemu:

Metoda „Skutek → Przyczyna (Y→X)” – to metoda poszukiwania nie tylko przyczyn problemów, ale przede wszystkim zdobycia informacji, w jaki sposób problem wywiera wpływ na kontrolowaną charakterystykę Y. To niestandardowe podejście do procesu rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody polegającej na analizie przyczyn źródłowych, podejmując działania od strony efektu do przyczyny. Zaletą tej metody jest jej podział na 3 części:

 1. Faza szukania przyczyny źródłowej na podstawie istniejących wad (Y to X) – Faza diagnostyczna.
 2. Faza potwierdzenia statystycznego potencjalnych przyczyn, zidentyfikowanych w fazie 1 (X to Y).
 3. Faza korekcji, w której dokonuje się sterowania jakością, poprzez obliczenie optymalnych nastaw czynników, powodujących problem i potwierdzonych w fazie 2.

Techniki fazy pierwszej (diagnostycznej):

 • Definicja kontrastu i oznaczenie potencjalnych głównych przyczyn (czynników X) wg hierarchii wpływu.
 • Co to jest zmienna Y – opis, rodzaje, interpretacja skali, przykłady.
 • Ocena układów pomiarowych efektów – prosty wykres i prosta metoda analityczna.
 • Definicja i znaczenie największego kontrastu, poprzez identyfikacje tzw. „Skrajnie najwyższego” i „Skrajnie najniższego”.
 • Analiza „Proces-Produkt”, której celem jest odpowiedź na pytanie: czy problem leży w procesie montażu czy w jakości części.

Techniki fazy drugiej (potwierdzającej):

 • Test t, test F.
 • Wieloczynnikowa analiza zgodnie z oznaczeniem Yatesa.

Technika fazy trzeciej (regulującej):

 • Równoległobok tolerancji – regulacjia X (zmiennej objaśniającej) na podstawie Y (zmiennej objaśnianej).

Obliczenia wykonywane są z użyciem arkusza kalkulacyjnego MS Excel i programu do analizy statystycznej Minitab. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu procesu rozwiązywania problemów.

Przeczytaj artykuł

Uczestnik nauczy się:

 • Praktycznego wykorzystywania narzędzi w procesie rozwiązywania problemów.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi w zależności od charakteru analizowanych danych.
 • Przedstawiania danych w formie analitycznej i graficznej.
 • Prowadzenia obliczeń i dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Budowania i wykorzystywania kalkulatorów statystycznych używając programu MS Excel.
 • Szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn problemów (nie „zamiatania pod dywan”).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • Pracowników odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie.
 • Inżynierów produkcji, jakości, konstrukcji, utrzymania ruchu.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Kadry kierowniczej wyższego, średniego i niższego szczebla administracyjnego.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Osób z certyfikatami Green Belt i Black Belt metody Six Sigma.

Cena usługi szkoleniowej obejmuje:

 • Udział w szkoleniu.
 • Materiały w formie papierowej, długopis.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 • 4-miesięczne konsultacje po szkoleniu.

Zobacz rekomendacje naszych zadowolonych Klientów: Rekomendacje