MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

MS Excel

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin

MS Excel – podstawowe cele szkolenia

 • Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna).
 • Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych.
 • Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i interpretacji wyników z zakresu SPC z wykorzystaniem programu MS Excel.

Forma szkolenia

 • Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.
 • Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 20%.
 • Obliczenia, analizy i interpretacje dokonywane mogą być na podstawie danych z procesu Klienta.

MS Excel – program szkolenia

Wstęp

 • Wprowadzenie: znaczenie metod statystycznych (SPC) w systemie zarządzania jakością.
 • Kluczowe informacje w oparciu o IATF 16949:2016, ISO 9001:2015.
 • Statystyczne narzędzia i metody jakości (ISO/TR 10017).
 • Prezentacja norm, które zawierają informację na temat technik i metod z zakresu SPC.

Moduł 1: Analiza struktury danych

 • Definicja procesu.
 • Zmienna losowa a zmienna specjalna.
 • Proces stabilny i proces poza kontrolą statystyczną.
 • Miary położenia: średnia arytmetyczna i mediana.
 • Miary rozrzutu: odchylenie standardowe i rozstęp.
 • Miara asymetrii – skośność.
 • Miara spłaszczenia – kurtoza.
 • Badanie normalności rozkładu metodą graficzną – graficzny test normalności rozkładu wg PN-ISO 5479:2002.
 • Analiza rozkładu danych metodą analityczną – test normalności rozkładu.
 • Identyfikacja wartości odstających (Outliers) za pomocą testu Grubssa.
 • Analiza rozkładu danych z wykorzystaniem histogramu i wykresu skrzynkowego (ang. Box-Plot).

Moduł 2: Badanie stabilności procesu

Karty kontrolne Shewharta dla oceny liczbowej:

 • Xi – MR: wartości indywidualnej i ruchomego rozstępu.
 • Xbar – R: wartości średniej arytmetycznej i rozstępu.
 • Xbar – s: wartości średniej arytmetycznej i odchylenia standardowego.

Karty kontrolne Shewharta dla oceny alternatywnej:

 • p: frakcji jednostek niezgodnych.
 • np: liczby jednostek niezgodnych.
 • u: liczby niezgodności na jednostkę.
 • c: liczby niezgodności.

Moduł 3: Analiza zdolności i wydajności procesu

 • Ocena zdolności maszyny, wskaźniki Cm, Cmk.
 • Analiza zdolności i wydajności procesu dla danych zgodnych z rozkładem normalnym, obliczenie i interpretacja wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cpm – organicznie jedno i dwustronne.
 • Obliczenie prawdopodobieństwa (procenta / frakcji braków) czyli wyrobów, które nie spełniają wymagań klienta.
 • Estymacja ppm (parts per milion) – liczby braków na milion wyprodukowanych.

Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

W efekcie szkolenia zdobędziesz gotowe formularze zawierające wprowadzone wzory i formuły, przygotowane do wykonywania analiz i obliczeń podczas Twojej pracy zawodowej.

Ten sposób prowadzenia szkolenia SPC, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo poprawnego prowadzenia działań z zakresu SPC.

Ciekawy artykuł

Profil uczestników

Szkolenie skierowane jest do:

 • Inżynierów produkcji, jakości, utrzymania ruchu i narzędziowni.
 • Technologów, techników, pracowników laboratoriów pomiarowych, a także osób wykonujących pomiary procesów technologicznych.
 • Pracowników działów współpracujących z klientem, osób odpowiedzialnych za jakość dostawców materiałów do produkcji.
 • Analityków odpowiedzialnych za analizę danych oraz za regulację i optymalizację procesów technologicznych.
 • Osób z certyfikatami metody Shainina (Red X): Apprentice, Journeyman, Technical Master.
 • Certyfikowanych Green Beltów i Black Beltów metody Lean Six Sigma.

MS Exceluczestnik nauczy się

 • Praktycznego wykorzystywania programu MS Excel do potrzeb prowadzenia analiz SPC w przedsiębiorstwie.
 • Dobierania odpowiednich narzędzi statystycznych w zależności od charakteru analizowanych danych, prowadzenia obliczeń a następnie dokonywania analitycznej i graficznej interpretacji.
 • Identyfikowania potrzeb i wdrażania narzędzi z zakresu SPC.
 • Graficznej prezentacji danych, a także metod interpretacji tych grafik.

Co mówią nasi zadowoleni Klienci: REKOMENDACJE

W przypadku pytań zapraszamy do KONTAKTU


  Zapisz się do newsletter'a

  Podając adres e-mail wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji zwrotnych.
  Więcej na temat naszej Polityki Prywatności