Tag: DoE

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: 3 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 1 zjazd 1 dzień (7 godzin) 2 zjazdy (moduły) po 3 dni (21 godzin) + 2 zjazdy po 2 dni (14 godzin) Podstawowe cele szkolenia: Zdobycie umiejętności Inżyniera Jakości w zakresie łączenia wiedzy…
Read more

MS Excel: DoE – projektowanie eksperymentów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w obszarze rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu. Udowodnienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i…
Read more

Minitab: DoE – projektowanie eksperymentów

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu. Udowodnienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i…
Read more

Domowe eksperymenty

DoE Planowanie doświadczeń jest taką strategią planowania eksperymentu (DoE), że poprawne i trafne wnioskowanie można osiągnąć w sposób efektywny i ekonomiczny. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane doświadczenie prowadzić będzie do względnie prostej analizy statystycznej i interpretacji wyników bazując na wykresach, czyli analizie graficznej. Doświadczenia czynnikowe (dwu i więcej) dostarczają badaczowi metodologie badania współzależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X)…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Czas trwania szkolenia: 3 dni / 21 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia i metod optymalizacji procesów dokręcania i kontroli połączeń gwintowych.Wskazanie istotnych czynników wywierających wpływ na finalną jakość połączenia gwintowego.Wskazanie metod i technik rozwiązywania procesów produkcyjnych związanych z operacją dokręcania łączników gwintowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń…
Read more