Tag: DoE

Inżynier Jakości

Czas trwania: 10 dni / 70 godzin Szkolenie prowadzone może być w wariantach: Podstawowe cele szkolenia: Forma szkolenia Program szkolenia Moduł I – 3 dni (21 godzin) Moduł II – 3 dni (21 godzin) MSA (ang. Measurement System Analysis) – analiza systemów pomiarowych: SPC (ang. Statistical Process Control) – statystyczne sterowanie procesem: AQL – statystyczne…
Read more

MS Excel: DoE – projektowanie eksperymentów

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w obszarze rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu. Udowodnienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i…
Read more

Minitab: DoE – projektowanie eksperymentów

Minitab Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Minitab – podstawowe cele szkolenia Nabycie umiejętności praktycznego prowadzenia działań z zakresu planowania eksperymentów w dziedzinie rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakości wyrobu. Udowodnienie, że techniki planowania eksperymentów (DoE – Design of Experiments) są nieodłącznym narzędziem przy optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Forma szkolenia Prowadzone jest w…
Read more

Domowe eksperymenty

DoE Planowanie doświadczeń jest taką strategią planowania eksperymentu (DoE), że poprawne i trafne wnioskowanie można osiągnąć w sposób efektywny i ekonomiczny. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane doświadczenie będzie prowadziło do względnie prostej analizy statystycznej i interpretacji wyników bazując na wykresach, czyli analizie graficznej. Doświadczenia czynnikowe (dwu i więcej) dostarczają badaczowi metodologie badania współzależności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (X)…
Read more

Proces montażu połączeń gwintowych

Połączenia gwintowe: analiza i regulacja procesu dokręcania

Połączenia gwintowe Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin lub 3 dni / 21 godzin Połączenia gwintowe – podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Połączenia gwintowe – program szkolenia Omówienie aspektów związanych z wytrzymałością materiałów (terminy i definicje): Podstawowe parametry geometryczne w połączeniach gwintowych – wskazanie parametrów odgrywających istotną rolę w wytrzymałości połączenia gwintowego: Obliczeniowe…
Read more