Tag: MS Excel

Efektywne metody rozwiązywania problemów – klasyfikacja testów statystycznych

Problem Rozwiązywanie problemów w przemyśle usługowym i produkcyjnym bardzo często sprowadza się do tzw. „gaszenia pożarów ”. Zamiast skutecznego rozwiązania problemu, czyli permanentnej eliminacji nieakceptowalnej różnicy pomiędzy stanem obecnym a pożądanym, bardzo często dokonuje się „zamiecenia problemu pod dywan”. Dzieje się tak z powodu eliminowania efektu (skutku) problemu, a nie tak jak to powinno się…
Read more

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów

Korelacja w procesie rozwiązywania problemów. Kluczowym etapem jest identyfikacja czynników (zmiennych objaśniających X), które wpływają w sposób istotny na zmienność oraz położenie analizowanego procesu (zmienna objaśniana Y). W przypadku problemów trudnych, wieloczynnikowych, dotyczących zautomatyzowanych procesów produkcyjnych generujących dużą ilość danych, wykorzystywanie wielowymiarowej analizy korelacji przynosi korzyści w postaci redukcji czasu rozwiązywania problemu a w konsekwencji…
Read more

Pp i Ppk dla danych „normalnych” i „nienormalnych”

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu szacowania (estymacji) wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym oraz z populacji o rozkładzie o prawostronnej asymetrii. W mojej pracy zawodowej zbyt często spotykam się z sytuacją, w której analitycy danego przedsiębiorstwa dokonują szacowania wskaźników zdolności i wydajności procesu wykorzystując jeden,…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Problem solving Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control). Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości. Omówienie…
Read more

Problem Solving: G8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów

Problem solving Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Problem solving – podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody 8D (Global 8 Disciplines). Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około…
Read more

MS Excel – Zakres podstawowy

MS Excel Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia MS Excel – program szkolenia Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie…
Read more

MS Excel: Wykresy i podstawowe miary opisowe

MS Excel Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania wykresów, które można budować w programie MS Excel. Przedstawienie zasad analizy i interpretacji graficznej prezentacji danych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.…
Read more

MS Excel: Statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności w praktyce przemysłowej

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Moduł I – Podstawowe informacje związane z testowaniem statystycznym: Moduł II – Wybrane testy parametryczne: Moduł III – Wybrane testy nieparametryczne: Obliczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel na podstawie danych z realnych sytuacji przemysłowych. W efekcie szkolenia…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

MS Excel Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin MS Excel – podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi…
Read more

MS Excel: Karty akceptacji procesu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Forma szkolenia Program szkolenia Przygotowane podczas szkolenia kalkulatory mogą zostać wykorzystane do prowadzenia analiz i obliczeń w codziennym życiu zawodowym. Uczestnicy dokonują analizy i interpretacji w celu wyciągnięcia wniosków. Ten sposób prowadzenia szkolenia, gwarantuje lepsze zrozumienie tematu, a także znacząco zwiększa prawdopodobieństwo efektywnego wykorzystania…
Read more