Tag: MS Excel

Estymacja wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych „normalnych” i „nienormalnych”

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sposobu szacowania (estymacji) wskaźników wydajności procesu Pp i Ppk dla danych pochodzących z populacji o rozkładzie normalnym oraz z populacji o rozkładzie o prawostronnej asymetrii. W mojej pracy zawodowej zbyt często spotykam się z sytuacją, w której analitycy danego przedsiębiorstwa dokonują szacowania wskaźników zdolności i wydajności procesu wykorzystując jeden,…
Read more

Problem Solving: podstawowe narzędzia – QRQC (Quick Response Quality Control)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody szybkiej reakcji na problemy jakościowe QRQC (Quick Response Quality Control). Nauczenie praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów, które rozwiązać można w krótkim czasie z wykorzystaniem podstawowych narzędzi jakości. Omówienie w teorii i praktyce kolejnych…
Read more

Problem Solving: G8D (Global 8D) – narzędzie rozwiązywania problemów

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie wiedzy dotyczącej sposobów i metod rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody 8D (Global 8 Disciplines). Omówienie w teorii i praktyce kolejnych punktów metody. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Obliczenia, analizy i interpretacje…
Read more

MS Excel: Zakres podstawowy

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie podstawowych zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w życiu zawodowym i prywatnym. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonywania podstawowych operacji logicznych, matematycznych i graficznych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.…
Read more

MS Excel: Wykresy i podstawowe miary opisowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania wykresów, które można budować w programie MS Excel. Przedstawienie zasad analizy i interpretacji graficznej prezentacji danych. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%. Budowanie wykresów, wykonywanie analiz i…
Read more

MS Excel: Statystyka matematyczna – parametryczne i nieparametryczne testy istotności

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności doskonalenia procesów produkcyjnych i usługowych z wykorzystaniem testów istotności statystycznej.Przedstawienie zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozwiązywania problemów tj. szukania i potwierdzania przyczyny źródłowej problemu. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów i ćwiczeń.Udział części teoretycznej (wykładowej) wynosi około 30%.Obliczenia, analizy…
Read more

MS Excel: SPC – statystyczne sterowanie procesem (zakres podstawowy)

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Prezentacja zasad SPC, funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w odniesieniu do charakterystyk mierzonych ilościowo i jakościowo (klasyfikacja alternatywna). Przedstawienie praktycznego znaczenia SPC w odniesieniu do wymagań systemu zarządzania jakością Firm przemysłowych. Zdobycie umiejętności doboru narzędzi analizy statystycznej, prowadzenia obliczeń i…
Read more

MS Excel: Karty akceptacji procesu

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przedawnienie praktycznego stosowania karty akceptacji procesu, ustalenia ogólnych procedur, liczności próbek, granic kontrolnych i kryteriów decyzyjnych. Zrozumienie znaczenia połączenia sterowania z elementami kontroli odbiorczej. Nabycie umiejętności podejmowania decyzji w kategorii odpowiedzi na pytania: Czy wyznaczony procent jednostek wyrobu lub usługi pobranych z procesu spełni…
Read more

MS Excel: Wskaźniki wykorzystane w zarządzaniu procesami

Czas trwania szkolenia: 1 dzień / 7 godzin Podstawowe cele szkolenia Przekazanie informacji czym jest proces, jakie są jego rodzaje oraz sposobów pomiaru jego jakości. Zdobycie umiejętności strategicznego i taktycznego monitorowania celów przedsiębiorstwa. Nabycie wiedzy na temat kluczowych wskaźników związanych z procesem przemysłowym, które warto wdrożyć do okresowej analizy. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie…
Read more

MS Excel: W zastosowaniu Lidera / Brygadzisty zespołu produkcyjnego

Czas trwania szkolenia: 2 dni / 14 godzin Podstawowe cele szkolenia Poznanie zasad funkcjonowania i praktycznego wykonywania analiz na podstawie danych pochodzących z procesów produkcyjnych z wykorzystaniem popularnego programu MS Excel. Przygotowanie liderów zespołów produkcyjnych do samodzielnego prowadzenia obliczeń i budowania wykresów oraz sposobów ich raportowania. Forma szkolenia Prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń i…
Read more